centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, 21.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde. Odbywał staże naukowe w University of Leeds oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra, nagrodą dla najlepszego absolwenta oraz innymi nagrodami, w tym za wkład w popularyzację nauki i najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics oraz The Institution of Engineering and Technology.
Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z publikowania naukowego dla doktorantów. Pasjonat fotografii, muzyki oraz jazdy na nartach.
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Redaktor: Open Engineering, Springer;
• Redaktor wydania specjalnego dla wydawnictwa Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing;
• Recenzent: Applied Energy, Elsevier;
• Recenzent: Archive of Mechanical Engineering, PAN.

Prelegenci | Tomasz Liśkiewicz

Tomasz Liśkiewicz

Tomasz Liśkiewicz

Pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i tribologii. Zanim rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Leeds w 2005 roku jako post-doc, pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. W ramach poszerzenia swojego doświadczenia inżynierskiego, odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Jest członkiem Institute of Physics w Londynie oraz został nominowany jako Fellow of the Institution of Mechanical Engineers co jest najwyższym stopniem uznania kompetencji inżynierskich nadawanym przez tą prestiżową międzynarodową organizację.
Tomasz posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako redaktor, recenzent i autor. Od roku 2007 pełni rolę współredaktora naczelnego czasopisma „Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces” oceniając wartość merytoryczną artykułów i nadzorując przebieg procesu peer-review. Regularnie recenzuje artykuły w 12 międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego.
Tomasz posiada siedmioletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń. Jest certyfikowanym trenerem jednej z najbardziej uznanych szkół trenerskich na świecie - Peak Potentials (USA).
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Współredaktor Naczelny czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
• Redaktor Techniczny czasopisma Anti-Corrosion Methods and Materials Journal, Emerald Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Industrial Lubrication and Tribology Journal, Emerald Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Tribologia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu;
• Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier oraz Maney Publishing;
• Recenzent międzynarodowych czasopism naukowych: (i) Surface & Coatings Technology, (ii) Wear, (iii) Materials Science and Technology, (iv) Materials Characterisation, (v) Tribology International, (vi) Thermal Spray Technology, (vii) Industrial Lubrication & Tribology, (viii) Materials Chemistry and Physics, (ix) Anti-Corrosion Methods and Materials, (x) Tribology Letters, (xi) Acta Electrochimica, (xii) Journal of Engineering Tribology.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78