centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO
Warszawa, 31.07.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie ma na celu omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo), w tym praktycznych kwestii dotyczących zgód, klauzul informacyjnych i realizacji obowiązków nakładanych na administratora.

Szkolenie Prowadzą:
dr Marlena Sakowska - Baryła
mec. Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Metody pracy: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

PROGRAM:

 1. Pojęcie informacji handlowej i świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Zbiory danych osobowych w e- sklepie, czyli przetwarzanie danych osobowych na różnych etapach świadczenia e-usługi (kategorie danych osobowych użytkowników na etapie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w czasie jej realizacji)
 3. Zgoda usługobiorcy - treść zgód marketingowych
 4. Obowiązki informacyjne według:
  • prawa konsumenckiego
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • RODO w zależności od źródła pochodzenia danych
 5. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych usługodawcy e-usługi według RODO
 6. Uprawnienia podmiotów danych (prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, etc.)
 7. Regulamin sklepu internetowego a RODO
 8. Problematyka profilowania
 9. Podwykonawcy e-usług - powierzenie przetwarzania danych - konsekwencje prawne.
 10. Wyznaczenie IOD - obligo czy możliwość.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78