centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
XI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE UCZELNIA I WYDZIAŁEM (WYDZIAŁ 2.0)"
Warszawa, 12.04.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Oferowane seminarium skonfrontuje ambitne dążenia do zmiany z warunkami, w jakich muszą działać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli wydziały. W rezultacie uczestnicy będą w stanie sprawnie organizować pracę jednostek mogących odnieść dydaktyczny i badawczy sukces. Nie chodzi o wspieranie jakiegoś nowego tworu typu „Wydział 2.0”, ale o poznanie możliwości rozwoju i wyzwań, przed jakimi muszą stanąć podstawowe jednostki organizacyjne.

PROGRAM

12 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład: Obowiązki wydziałów w świetle obowiązujących przepisów:
  • rola dziekana jako jednoosobowego organu uczelni oraz rady podstawowej jednostki organizacyjnej/wydziału (pjo)
  • organizowanie współpracy dziekan-rada pjo: zadania rady, wyłączne uprawnienia rady pjo; wyłączne uprawnienia dziekana
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybowski
11:00 Wykład: Obowiązki centralnej administracji wydziałowej:
  • zdania dziekana i dziekanatu w nadzorowaniu działalności dydaktycznej
  • rola, obowiązki i prawa dziekana jako przełożonego pracowników i studentów wydziału
  • prowadzenie polityki kadrowej: zasady przeprowadzania konkursów, skuteczność w doborze kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybowski
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Blok prezentacji firmowych.
13:30 Wykład: Rola wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego:
  • planowanie efektów kształcenia zgodnych z możliwościami infrastrukturalnymi i osobowymi pjo
  • tworzenie spójnego systemu informacji o prowadzonych zajęciach (niezbędne elementy sylabusów w świetle działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
  • tworzenie i funkcjonowanie wydziałowego systemu jakości kształcenia (niezbędne elementy tego systemu, usprawnianie funkcjonowania, dokumentowanie jego działań)
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybowski
14:30 Przerwa ma kawę
15:00 Wykład: Wspomaganie procesu zarządczego i dydaktycznego przez systemy informatyczne – perspektywa nauczycieli akademickich: USOS, PEGAZ, inne.
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybowski
16:00 Zakończenie obrad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78