centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE PRAWNICZEJ
Warszawa, 19.06.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie wspomnianych kwestii oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań odnoszących się do języka angielskiego prawniczego. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów do wykorzystania w bieżącej współpracy z podmiotami zagranicznymi. W szkoleniu wykorzystane zostaną autentyczne klauzule kontraktowe z zaleceniami co do sposobu ich ukształtowania na korzyść danej strony umowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej karierze zawodowej stykają się z elementami języka angielskiego prawniczego, tj. dla prawników, przedsiębiorców, osób współpracujących z kontrahentami zagranicznymi bądź mających kontakt z elementami anglosaskiego systemu prawnego i wszelkich innych podmiotów zainteresowanych poznaniem kluczowych struktur językowych i słownictwa Legal English.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska
Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny władający biegle językiem prawniczym i posiadający kilkuletnie doświadczenie w analizie i korygowaniu anglojęzycznych umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Posiada certyfikaty językowe FCE, CAE i TOLES Advanced. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Uczestniczka wielu prawniczych konferencji naukowych i autorka m.in. monografii pt. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Warszawa 2017.

Program:

 1. Blok: System prawa i język prawniczy – kluczowe cechy, pojęcia i zwroty:
  • Systemy i źródła prawa
  • Język prawniczy i nauka jego poprawnego używania
  • Standardy tworzenia tekstów prawniczych
 2. Blok: Prawo umów:
  • Struktura kontraktów
  • Reguły konstruowania kontraktów
  • Standardowe postanowienia i ogólne warunki
  • Wykonywanie i skutki niewykonania umów
  • Rozwiązywanie sporów
  • Postanowienia niedozwolone
  • Analiza budowy wybranych typów umów – umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa licencyjna, umowa pożyczki etc.
 3. Blok: Pozostałe dziedziny prawa związane z obrotem gospodarczym:
  • Prawo pracy
   • Formy zatrudnienia
   • Kluczowe instytucje prawa pracy
  • Prawo spółek
   • Formy prowadzenia działalności
   • Przekształcenia i podwyższanie kapitału
   • Likwidacja
  • Prawo własności intelektualnej
   • Typy praw własności intelektualnej
   • Roszczenia w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78