centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 7.03.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci | Ingrid Szrajer

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzania projektami.
Była wykonawcą kilkumiesięcznego cyklu szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z weryfikacji wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność 2014-2020 w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020 (centralny system teleinformatyczny będzie od końca 2015r. jedynym kanałem do komunikacji i rozliczeń każdego beneficjenta z IP po podpisaniu umowy o dofinansowanie).
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Miasta w Gdańsku, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, PFRON i in.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”).
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78