centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ PODPISANEJ PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA
Warszawa, 23.05.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności praktycznych zw.  z przygotowywaniem wniosków o przyznanie pomocy
 • Zapoznanie z dokumentów LGD dotyczących wyboru operacji przez Radę
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z oceną wniosków o przyznanie pomocy – wybór wniosków przez Radę 

Odbiorcy szkolenia:

 • Członkowie Rad LGD
 • Zarząd LGD
 • Beneficjenci pomocy LGD

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania: 10:00 - 16:00

W programie:

 • Umowa ramowa - zasady z zakresu realizacji umowy ramowej w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania
 • Zasady ponoszenia wydatków, przesunięcia zakresu operacji między kategoriami wydatków, rozliczenia kosztów bieżących
 • Prawidłowa weryfikacja wniosków o płatność składanych przez LGD
 • Prawidłowe rozliczenie ponoszonych kosztów w końcowym etapie zgodnie z założonym planem finansowym
 • Badanie ilościowe wdrażania LSR z beneficjentami projektów w ramach LGD
 • Wnioski o przyznanie pomocy
 • Wnioski o płatność
 • Kwalifikowalność ponoszonych kosztów
 • Zasady ogłaszania naborów wniosków o udzielenie wsparcia
 • Weryfikacja wstępna wniosków
 • Akty prawne i instrukcje
 • Procedury i oceny
 • Definicja biznesplanu
 • Wykorzystanie biznesplanu (nie tylko przy ubieganiu się o fundusze UE)
 • Analiza sytuacji Beneficjenta
 • Proces następujący bezpośrednio po zakończeniu wyboru operacji przez Radę LGD
 • Zasady przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru operacji
 • Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestu
 • Wycofanie wniosku o przyznanie pomocy lub złożenie innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o wsparcie
 • Wniosek beneficjenta o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78