centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
26 seminarium NOWOCZESNE MUZEA I INSTYTUCJE KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY - ROLA EDUKATORÓW - MUZEA, GALERIE, TEATRY, SKANSENY"
Warszawa, 10.04.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

10 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład: Funkcje edukacyjne muzeów:
 • Dlaczego muzea prowadzą działalność edukacyjną. W tej części wystąpienia będę chciał zarysować podstawę prawną dla prowadzenia działalności edukacyjnej muzeów oraz wynikające z niej obowiązki organizacyjne tych instytucji.
 • Podejście edukacyjne w programach muzealnych. W tej części wypowiedzi będę chciał przedstawić podstawowe możliwości i formy podejścia do formowania programu edukacyjnego oraz pytania na jakie należy sobie odpowiedzieć przed przystąpieniem do pracy. Podstawowe pojęcia i problemy: wychowanie/kształcenie; Język muzeum (systematyczny, odkrywczy, uporządkowany, konstruktywistyczny), podejście do procesu nauczania (kogniwistyczne, afektywne, społeczne, rozwijające umiejętności, spersonalizowane).
 • Muzeum jako instytucja edukacyjna. W tej części wypowiedzi będę chciał wskazać możliwą odpowiedź na pytanie jaka instytucją jest współczesne muzeum: świątynią, magazynem, czy płaszczyzną spotkania. Jako tło posłużą mi dane pochodzące z „Raportu o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce” przygotowanego przez Forum Edukatorów Muzealnych (2012).
 • Metody i odbiorcy. W kończącej części wystąpienia będę chciał zarysować możliwe metody pracy edukacyjnej jakie mogą podejmować muzea chcące realizować nowoczesną w swojej formie i treści działalność edukacyjną. Naszkicują także po krótce sylwetki i oczekiwania odbiorców tych programów.
Piotr Górajec,
( Zastępca Dyrektora, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
11:00 Case study: Miejsce edukacji w strategii komunikacji instytucji kultury.
 • praca nad strategia to decyzja przez duże D,
 • zamówić czy opracować strategię,
 • ogłosić czy wdrożyć strategię,
 • edukacja czyli punkt wyjścia do pytań i wywiadów z odbiorcami,
 • edukacja jako narzędzie do komunikacji,
 • edukacja a praca ze statystykami,
 • interdyscyplinarny zespół warsztatowy,
 • zamierzone i nieplanowane efekty strategii.
 • strategia to moda czy konieczność.
Marianna Otmianowska,
(Dyrektor, Narodowego Archiwum Cyfrowego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wychowanie przez sztukę - jak dopasować ofertę instytucji kultury dla potrzeb młodocianych odbiorców?
Helena Postawka-Lech,
(Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
13:30 Wykład: Selfie z muzeum. Na czym polega nowa moda wśród młodych i jak reagują na nią światowe muzea.
Aleksandra Janus
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Case study: Edukacja w małych muzeach.
Jolanta Ostaszewska,
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
15:30 Case study: Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pozyskiwaniem środków na zajęcia.
 • Tworzeniu scenariuszy warsztatów.
 • Przygotowaniu materiałów.
 • Szkoleniu zespołu edukatorów.
 • Prowadzeniu zajęć.
Michał Rukat,
(Dział Edukacji, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
16:15 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78