centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO REFORMIE - PRZYGOTOWANIE DO RODO DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
Warszawa, 5.04.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie ma na celu omówienie rodo, prezentację podobieństw i różnic względem dotychczasowego stanu prawnego, wskazanie podstaw ochrony danych, omówienie rozwiązań organizacyjnych wymuszanych przez rodo. Adresowane jest do osób, przed którymi stoi wyzwanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych bez wcześniejszego przygotowania z tego zakresu albo które są zainteresowane rozeznaniem w zakresie nowych rozwiązań, obowiązków i nowych zasad odpowiedzialności w ochronie danych osobowych.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Program:

  • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
  • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia.
  • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury.
  • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO.
  • Inspektor ochrony danych. Czy ABI automatycznie stanie się IOD? Jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO?
  • Wyznaczenie IOD, status, zadania.
  • Organ nadzorczy – kompetencje, współpraca.
  • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78