centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
OCHRONA INNOWACYJNOŚCI W FIRMIE
Warszawa, 18.04.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Prawa własności intelektualnej nierzadko stanowią najbardziej wartościowy składnik firmy. Właściwa identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie i wiedza w jaki sposób można je chronić może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zyskania przewagi rynkowej nad konkurentami. Szkolenie dostarcza też informacji jak odpowiednio formułować umowy z podmiotami trzecimi (np. pracownikami) lub jak chronić tajemnicą przedsiębiorstwa. Audyt praw własności intelektualnej, a następnie właściwe zarządzanie tymi prawami to nieodzowny element dobrego zarządzania firmą.

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów działów prawnych, IP managerów, prawników wewnętrznych, dyrektorów/pracowników działu marketingu/reklamy/sprzedaży/PR, właścicieli firm.

Szkolenie poprowadzą:
rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak
rz. pat. Aleksandra Młoczkowska

PROGRAM:

 1. Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie:
  • Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie.
  • Prawa własności przemysłowej - dobór odpowiedniego środka ochrony: patent na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy.
  • Ochrona marki.
  • Prawa autorskie – utwory z zakresu prawa autorskiego.
  • Know – how.
 2. Korzyści z ochrony działań innowacyjnych:
  • Prawa własności przemysłowej – jaki zakres monopolu (patent, prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, prawo do znaku towarowego.
  • Ograniczenia prawa własności przemysłowej.
  • Jak w praktyce dochodzić ochrony swoich praw.
 3. Kto jest uprawniony do wyników działań innowacyjnych?
  • Wynalazki pracownicze i specyfika prac naukowych.
  • Wielość podmiotów uprawnionych (współautor, współtwórca wynalazku, wzoru itd.).
  • Umowy między podmiotami a regulacje prawne.
  • Checklista – o czym przedsiębiorca musi pamiętać, żeby zabezpieczyć swoje prawa.
 4. Praktyczne aspekty ochrony:
  • Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe – jak wybrać procedurę ochrony; jakie czynności trzeba podjąć przed zgłoszeniem; problematyka badań patentowych; jak wybrać zakres ochrony (istota zastrzeżeń patentowych); skutki ochrony; koszty związane z ochroną.
  • Prawa ochronne na znaki towarowe – jak typ znaku wybrać; jak określić towary i usługi. zakres ochrony znaku; wybór procedury; skutki ochrony znaku; koszty związane z ochroną.
  • Ochrona prawnoautorska - skutki ochrony prawnoautorskiej; problemy dowodowe związane z ochroną prawnoautorską.
  • Jak chroniony jest know-how – regulacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; umowy między stronami; umowy o zachowanie poufności.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa – czy zmiany w dotychczasowych przepisach lepiej chronią przedsiębiorców?

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78