centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VI seminarium OD PAPIERU DO EZD
ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie
Warszawa, 26.06.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Seminarium prowadzić będą członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej i samorządowej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

Do udziału zapraszamy:
- kadrę kierowniczą;
- członków zespołów projektowych wdrażających systemy zarządzania dokumentacją;
- koordynatorów czynności kancelaryjnych;
- archiwistów i zarządców dokumentacją;
- pracowników jednostek pracujących w systemach EZD.

PROGRAM

26 czerwca 2018 r.
10:00 Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Wprowadzenie do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Otoczenie prawne;
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a system tradycyjny/ różnice i podobieństwa;
 • Podstawowy sposób dokumentowania spraw i zarządzanie wyjątkami;
 • Zarządzanie składami chronologicznymi i składami informatycznych nośników danych;
Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Rekomendowane etapy wdrożenia;
 • Inwentaryzacja JRWA pod kątem wskazania wyjątków;
 • Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych;
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych;
 • Przygotowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD;
 • O czym należy pamiętać podczas wdrożenia, czyli dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej;
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD
 • Jak zarchiwizować sprawę elektroniczną;
 • Jak zarchiwizować składy;
  1. weryfikacja kompletności dokumentów
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • Przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy,
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe.
Dorota Szymańska
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78