centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM
Warszawa, 24.04.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych - zarówno inwestorów, jak i urzędników. Praktyczne rozwiązania pojawiających się problemów prawnych będą również pomocne sędziom, adwokatom i radcom prawnym uczestniczącym w postępowaniach sądowych dla prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców (deweloperów) zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym oraz dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat instrumentów ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Szkolenie prowadzi: dr Mariusz Baran - doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa europejskiego oraz prawa ochrony środowiska. Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program szkolenia (10:00 – 16:00)

 • Blok: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ):
  • Przedmiot decyzji.
  • Treść decyzji.
  • Związanie decyzją na etapie uzyskiwania decyzji realizacyjnych/inwestycyjnych.
  • Ważność i przedłużenie decyzji.
  • Cesja decyzji.
  • Zmiana, uchylenie decyzji.
 • Blok: Planowanie przestrzenne; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (decyzja WZ, decyzja ULICP):
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  • Decyzja o warunkach zabudowy (decyzja WZ).
  • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ULICP).
 • Blok: Aspekty ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym:
  • Ochrona gruntów rolnych i leśnych a proces inwestycyjno-budowlany.
  • Ochrona przyrody a proces inwestycyjno-budowlany.
  • Ochrona wód a proces inwestycyjno-budowlany.
  • Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi a proces inwestycyjno-budowlany.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78