centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH
Warszawa, 26.06.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych administratorów danych, którzy będą mieć obowiązek szybkiej reakcji na żądania, a już na etapie zbierania danych osobowych będą musieli zrealizować znacznie bardziej rozbudowane w porównaniu do dotychczasowych obowiązki informacyjne. Proponujemy zatem kompleksowe omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów realizacji uprawnień osób, których dotyczą.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: 09:00-15:00

Program:

 • Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo
 • Przejrzyste informowanie, przejrzysta komunikacja i tryb wykonywania praw –obowiązki administratora danych
 • Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody w praktyce
 • Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – zakres informacji, sposób poinformowania, prawo do kopii danych
 • Prawo do sprostowania danych – przesłanki, realizacja
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przesłanki, realizacja.
 • Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych – wytyczne GR29, problemy interpretacyjne, realizacja
 • Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja
 • Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania
 • Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
 • Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo
 • Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78