centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - ROZWIĄZANIA GIS, ZMIANY W TECHNOLOGIACH IT
Warszawa, 1.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci |Zbigniew Barbaś

Zbigniew Barbaś

Zbigniew Barbaś

Mgr inż. - absolwent Wydziału Elektrycznego (1978), a później pracownik Ośrodka Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1985-2000 kierował i był udziałowcem kilku firm informatycznych, wdrażał projekty systemy informatyczne z dziedziny logistyki w niemieckim holdingu firm z branży sanitarnej. Od 2009 pracownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Pracował w projektach wspomagających otoczenie biznesu dotyczących rozwoju pojedynczego punktu kontaktowego i portalu biznes.gov.pl . Aktualnie pracuje w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji", którego celem jest umożliwienie realizacji, w sposób łatwy i intuicyjny, kolejnych procedur drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach obowiązków zawodowych zajmuje się tematami związanymi z gospodarką odpadami, turystyką i transportem drogowym.

Prelegenci | Krzysztof Gaska

Dr inż. Krzysztof Gaska

Krzysztof Gaska

Dr hab. inż. Krzysztof GASKA w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów tego Wydziału. Specjalność – systemy wspomagania komputerowego w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i gospodarką odpadami. Systemy geoinformatyczne. Teoria systemów i sterowania.

Prelegenci | Marian Kwietniewski

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Jest także v-ce przewodniczącym Rady Ekspertów przy MPWiK w Warszawie. Pełni również funkcje przewodniczącego Sekcji „Inżynieria Sanitarna” w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprzewodniczącego tego komitetu. Jest ponadto członkiem wielu organizacji naukowych i technicznych. Mocno angażuje się w organizację konferencji i szkoleń dla pracowników firm wodociągowych, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego lub członka komitetów naukowych wielu konferencji. Jest członkiem i rzeczoznawcą PZiTS, a także rzeczoznawcą MŚ,ZNiL W ramach działalności naukowej i inżynierskiej zajmuje się oceną awaryjności, niezawodności i ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, oceną i doborem rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, planowaniem i wdrażaniem systemów monitorowania układów dystrybucji wody i sieci kanalizacyjnych, rozwojem i wdrażaniem systemów typu GIS i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Prowadzi również badania wpływu materiałów na jakość wody w sieciach wodociągowych Jest autorem lub współautorem ponad 170 opublikowanych prac naukowych oraz ponad 130 prac nie opublikowanych (projekty nauk-badawcze i prace badawczo-rozwojowe we współpracy w „przemysłem”, ekspertyzy, opinie itp.). Wypromował 4 doktorów i jest opiekunem 3 kolejnych.

Prelegenci |Natalia Potoczek

Natalia Potoczek

Natalia Potoczek

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; Wiceprezes Zarządu Fundacji ​Upowszechniającej Wiedzę i Naukę "Cognitione", ekspert w Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych. Zainteresowania i doświadczenia badawcze związane są zarządzaniem procesami, inżynierią organizacji oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji procesowej. Prowadzi działalność na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką i biznesem uczestnicząc w projektach realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Fundację „Cognitione”. Jako badacz i  konsultant naukowy zajmuje się rozwijaniem zarządzania procesowego wspomaganego systemami BPMS. Ostatni projekt badawczy (2012-2016) sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki poświęciła modelowaniu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zorientowanych procesowo.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78