centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW
Warszawa, 09.05.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Cel szkolenia:.
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
  • Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
  • Jak poruszać się w systemie SL2014?
  • Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
  • Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
  • Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
  • Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020
 • znać zmienione zasady wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP i rozliczeń wynagrodzeń, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości

Metody dydaktyczne:

 • Prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Ramowy harmonogram:
09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Trenerka: Ingrid Szrajer

Program szkolenia:

 1. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta i partnerów w przejrzystym świecie SL2014
  • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
  • Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 2. Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów
 3. Prezentacja aplikacji SL2014:
  • Logowanie do systemu
  • Omówienie poszczególnych zakładek SL2014
 4. Wniosek o płatność:
  • Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
  • Uzupełnienie wniosku o płatność
   • uzupełnienie postępu rzeczowego
   • uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
  • Obsługa wniosku o płatność:
   • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
   • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
   • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
   • co jeśli nasz wniosek ma błędy?
    • procedura wycofania wniosku o płatność
    • procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku,
    • korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
  • Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.
 5. Korespondencja w systemie SL2014:
  • Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja – przejrzystość systemu
  • Przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości
 6. Harmonogram płatności:
  • Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
  • Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich
 7. Zamówienia publiczne:
  • Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
  • Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
 8. Zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
  • Kiedy każdego beneficjenta obowiązuje zasada konkurencyjności?
  • Kiedy i jakie obowiązuje beneficjenta rozeznanie rynku?

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78