centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW
Warszawa, 10.04.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). To będzie rewolucja w VAT. Zapłata będzie wpływać na dwa konta: na jedno kwota netto, na drugie – sam podatek. W praktyce więc każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności). Początkowo split payment miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., ale wersja przyjęta przez rząd zakłada, że stanie się to trzy miesiące później. Banki potrzebują bowiem więcej czasu, żeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych odpowiedzialnych za ofertę produktową.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą:
dr Piotr Bodył Szymala, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w dużym banku, współpracownik działu prawnego w dzienniku Rzeczpospolita.
Jeremi Mazany, radca prawny

Program

 1. Uwagi wprowadzające:
  • Split payment (SP) - istota
  • Rozwiązania prawne dotyczące SP w innych państwach UE
  • SP jako jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego w Polsce
  • SP jako mechanizm podzielonej płatności w Polsce – uwagi ogólne:
   • Inicjujący SP i przesłanki stosowania SP
   • Całkowita lub częściowa zapłata podatku VAT w ramach SP (zakres informacji)
  • Utworzenie Rachunku VAT
   • Utworzenia Rachunku VAT - podstawa prawna (przymus kontraktowy dla banku)
   • Zakres podmiotowy instytucji finansowych zobowiązanych do prowadzenia Rachunku VAT (sytuacja oddziałów instytucji kredytowych)
   • Stosowanie przepisów o rachunku bankowym do Rachunku VAT
   • Powiązanie Rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym (rachunkami rozliczeniowymi) tego samego podmiotu w tym samym banku
  • Rozliczenia pieniężne z udziałem Rachunku VAT
   • Podstawowe rozliczenia pieniężne na Rachunku VAT:
    • dopuszczalne tytuły zwiększenia salda Rachunku VAT (art.62b PrBank)
    • dedykowany komunikator przelewu
    • dopuszczalne tytuły zmniejszenia salda Rachunku VAT
     • Zamknięta lista „obciążeń” Rachunku VAT
     • Zwrot w rozumieniu art.62b ust.1 PrBank
    • Uwolnienie nadwyżki z Rachunku VAT na inny rachunek podatnika:
     • Przesłanki uwolnienia środków
     • Tryb uwolnienia środków
     • Odpowiedzialność banku za wadliwe uwolnienie środków
    • Obowiązki banku w związku z rozliczeniami przy braku pełnego pokrycia należnego podatku VAT
    • Obowiązki banku prowadzącego rachunek VAT nabywcy towaru w związki ze zwrotem z uwagi na brak rachunku VAT w banku zbywcy towaru
   • Zakaz wydawania instrumentów płatniczych do Rachunku VAT
   • Nadzwyczajne rozliczenia pieniężne na Rachunku VAT (w tym błędne księgowania na Rachunku VAT)
   • Wyłączenie wierzytelności z Rachunku VAT z aktywów służących zabezpieczeniu innych wierzytelności, a także dopuszczalność cesji wierzytelności z Rachunku VAT
   • Zakaz pobierania prowizji i opłat w związku z Rachunkiem VAT (inne sposoby zarobkowania banku pośrednio powiązane z Rachunkiem VAT)
   • Przywilej egzekucyjny związany z Rachunkiem VAT
  • Zachęty w stosowaniu Rachunku VAT
   • Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej zapłaty tego podatku z Rachunku VAT
   • Art.6a ustawy o podatku VAT (zwrot w terminie 25 dni różnicy podatku VAT)
   • Wyłączenie stosowania art.56b Ordynacji podatkowej w związku z SP
   • Solidarna odpowiedzialność podatników a płatność na Rachunek VAT
   • Inne zachęty
  • Dodatkowe zagadnienia związane z Rachunkiem VAT
   • Rachunek VAT a tajemnica bankowa
   • Implementacja RODO w zakresie funkcjonowania Rachunku VAT
   • Rachunek VAT a obowiązki Anti Money Laundering (AML)
  • Zamknięcie Rachunku VAT
  • Podsumowanie

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78