centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY IT
USŁUGI INFORMATYCZNE
Warszawa, 10.04.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Patronat punktowy

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie..

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:
• dyrektorów działów IT,
• menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
• osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
• koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
• prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie prowadzi: Michał Barta, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

PROGRAM

I. Przygotowania do zawarcia umowy

 1. Co ustalić przed zawarciem umowy?
 2. Audyt prawny i audyt techniczny

II. Serwis i utrzymanie oprogramowania

 1. Opis usługi – na co zwrócić uwagę?
 2. Odpowiedzialność – prawo i praktyka kontraktowa
  1. Sposoby definiowania SLA, KPI
  2. Zasady i zakres odpowiedzialności za niewykonywanie umowy
  3. Kary umowne a obniżka wynagrodzenia
 3. Poufność, dane osobowe a serwis IT
 4. Prawa autorskie w umowach „maintenance”
 5. Okres obowiązywania umowy i skutki jej rozwiązania

III. Administracja infrastrukturą informatyczną

 1. Zakres usługi i relacja z serwisem oprogramowania – najczęstsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji
 2. Klient, dostawca a osoby trzecie:
  1. Jak dostawca może korzystać z uprawnień Klienta?
  2. Gwarancja, rękojmia, serwis… – czym to się rożni?
 3. Odpowiedzialność – SLA, czy także w tym przypadku ?
 4. Zarządzanie zakresem i zakończenie świadczenia usług – o czym (i kiedy) pamiętać?

IV. Tworzenie i rozwój oprogramowania

 1. Rozwój rozwiązań „własnych” i „cudzych”
  1. Co jest chronione?
  2. Audyt licencji i praw autorskich – najczęstsze „pułapki” w umowach licencyjnych
  3. Ustawowe uprawnienia do korzystania z oprogramowania
 2. Dostęp do kodów źródłowych
 3. Bazy danych – specyfika prawna i jej odzwierciedlenie w umowach
 4. Rozwiązania kontraktowe w zakresie uprawnień do rezultatów prac rozwojowych
 5. Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT

V. Outsourcing IT

 1. a) 3 etapy umowy outsourcingowej
 2. b) Karty usług a przedmiot umowy
 3. c) Zmiany zakresu i zarządzanie realizacją umowy
 4. d) Podwykonawcy oraz personel wykonawcy
 5. e) Koniec współpracy – procedury wyjścia z umowy (exit plan)

VI. Studium przypadku – praca wspólna

Ramowy harmonogram:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78