centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
Warszawa, 16.05.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • podstaw zarządzania kosztami
  • analizy i oceny rachunku kosztów
  • grupowania i rozliczania kosztów
  • metod i technik kalkulacji kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka
  • planowania i budżetowania oraz kontroli kosztów

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

program:

 • Moduł I. Wprowadzenie
  • Podstawowe definicje
  • Rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska)
  • Controlling finansowy
  • Istota i zakres kosztów
 • Moduł II. Rachunki kosztów
  • Zakres i funkcje rachunku kosztów
  • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  • Rachunek kosztów cyklu życia produktu
  • Rachunek kosztów działań (procesów)
  • Rachunek kosztów docelowych
  • Warsztaty praktyczne
 • Moduł III. Rachunki decyzyjne i inwestycyjne
  • Operacyjne rachunki decyzyjne
  • Strategiczne rachunki inwestycyjne
  • Warsztaty praktyczne
 • Moduł IV. Planowanie i budżetowanie kosztów
  • Istota i cele budżetowania
  • Metody i zasady bud żetowania
  • Ośrodki odpowiedzialności
  • Budżet główny i budżety cząstkowe
  • Kontrola budżetowa
  • Warsztaty praktyczne
 • Podsumowanie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78