centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ
Warszawa, 22.05.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

W 2015 roku został zmieniony dokument pt. „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. Podkreślono w nim 10 głównych punktów, których zapisy zmieniły się od wersji z 2005 roku. Najbardziej istotna zmiana dotyczy konieczności zapewnienia po stronie (każdej) uczelni kadry dydaktycznej o wysokich kompetencjach. W myśl tego zapisu to na uczelniach spoczywa obowiązek udowodnienia, że zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i doskonalą swoje umiejętności z tego obszaru. Dodatkowo we wspomnianym dokumencie zapisano, że: „uczelnie powinny także stosować sprawiedliwe i przejrzyste procesy rekrutacji i rozwoju zawodowego kadry”, czyli instytucje powinny gwarantować, że kadra dydaktyczna dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.  Dokument ten zwraca również uwagę na konieczność „zapewnienia przez uczelnie kształcenia prowadzonego w sposób, który zachęca studentów do aktywności w procesie uczenia się, a także by system oceniania studentów odzwierciedlał takie podejście”, czyli studenci powinni być oceniani według opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. inż. Justyna Bugaj
dr hab. Radosław Rybkowski

PROGRAM:

 1. Uwarunkowanie działania uczelni w kontekście konieczności zarządzania i zarządzania jakością.
 2. Zewnętrzne oraz wewnętrzne systemy jakości kształcenia, w tym:
  • Zalecenia Komisji Europejskiej (ENQA).
  • Akredytacje krajowe i międzynarodowe.
  • Rankingi krajowe i międzynarodowe.
 3. Rola wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego:
  • planowanie efektów kształcenia zgodnych z możliwościami infrastrukturalnymi i osobowymi pjo,
  • tworzenie spójnego systemu informacji o prowadzonych zajęciach (niezbędne elementy sylabusów w świetle działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej),
  • tworzenie i funkcjonowanie wydziałowego systemu jakości kształcenia (niezbędne elementy tego systemu, usprawnianie funkcjonowania, dokumentowanie jego działań).
 4. Analizy przypadków i dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych.
 5. Podsumowanie i indywidualne konsultacje.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78