centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sprawozdania z konferencji Kontakt z mediami: Agata Soboń

  XI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, 15-16 października 2008 r., Pułtusk

  XI edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "WYKORZYSTANIE TELEINFORMATYKI I TELETRANSMISJI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I TECHNICZNYM", 17 września 2008 r., Warszawa

  XVII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW JAKO STRATEGICZNE ZADANIE BANKÓW", 11 września 2008 r., Warszawa

  VI FORUM MARKETINGU "INFORMATYCZNE WSPARCIE KAMPANII MARKETINGOWYCH W INTERNECIE", 5 sierpnia 2008 r., Warszawa

  XVI FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH", 25 czerwca 2008 r., Warszawa

  I seminarium w cyklu Forum Firm Szkoleniowych "INFORMATYCZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY SZKOLEŃ", 24 czerwca 2008 r., Warszawa

  XXXII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MAJ/LIPIEC 2008 - ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z URZĘDEM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU", 18 czerwca 2008 r., Warszawa

  SEMINARIUM "DYLEMATY ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI", 11 czerwca 2008 r., Warszawa

  XI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "REORGANIZACJA DZIAŁU IT - DOSTOSOWANIE IT DO NOWYCH WYMAGAŃ BIZNESOWYCH", 14 maja 2008 r., Warszawa

  FORUM MARKETINGU "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ CENTRÓW OBSŁUGI KLIENTA I CALL CENTER", 8 maja 2008 r., Warszawa

  VI konferencja z cyklu INFORMATYKA DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH "BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE USŁUGI FINANSOWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ", 7 maja 2008 r., Warszawa

  IV edycja seminarium z cyklu INFOBROKER "Informacja strategicznym zasobem - pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie", 23 kwietnia 2008 r., Warszawa

  X FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, 15-16 kwietnia 2008 r., Serock

  VI edycja seminarium z cyklu Prawnicza informatyka korporacyjna "DOWODY ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIU KARNYM", 12 marca 2008 r., Warszawa

  Konferencja "SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI - systemy informatyczne wspomagające windykację", 26 lutego 2008 r., Warszawa

  XII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU DOSTĘPEM DO BIBLIOTEK CYFROWYCH", 17 stycznia 2008 r., Warszawa

  IV edycja konferencji z cyklu OUTSOURCING IT "OUTSOURCING CZYNNOŚCI BANKOWYCH", 6 listopada 2007 r., Warszawa

  VIII edycja konferencji z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "GIS W BRANŻACH SIECIOWYCH. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH", 30 października 2007 r., Warszawa

  XXX edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "ZBIOROWY ZARZĄD PRAWAMI AUTORSKIMI W INTERNECIE", 25 października 2007 r., Warszawa

  IX FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, 17-18 października 2007 r., Warszawa

  VII konferencja z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE GEODEZJI I KARTOGRAFII. NOWE REGULACJE GEOINFORMACYJNE", 30 sierpnia 2007 r., Warszawa

  IV Forum Marketingu "Nowości technologiczne zwiększające efektywność marketingu", 2 sierpnia 2007 r., Warszawa

  VII edycja konferencji z cyklu Informatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "SYSTEMY IT W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU - CO ZMIENIAĆ I W CO INWESTOWAĆ?", 27 czerwca 2007 r., Warszawa

  XXVIII edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "Praktyka prawa autorskiego w cyfrowej rzeczywistości", 19 czerwca 2007 r., Warszawa

  XXXVIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "PROBLEMY ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządowej", 14 czerwca 2007 r., Warszawa

  XXXVII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "Infrastruktura telekomunikacyjna dla sektora publicznego", 29 maja 2007 r., Warszawa

  IV konferencja Centrum Edukacji Medycznej "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I PROBLEMY PRAWNE W DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH", 23 maja 2007 r., Warszawa

  I konferencja z cyklu Zarządzanie procesami biznesowymi - MODELOWANIE BIZNESOWE - NOWE TECHNOLOGIE IT KSZTALTUJĄCE BIZNES", 15 maja 2007 r., Warszawa

  IV edycja konferencji E-DYREKTOR - E-DYREKTOR HANDLOWY Informatyczne systemy zarządzania sprzedażą, 25 kwietnia 2007 r., Warszawa

  Dziennikarstwo internetowe, 14 marca 2007 r., Warszawa

  XIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE BANKOWOŚCI PRYWATNEJ - Back Office, Front Office, 13 marca 2007 r., Warszawa

  VI edycja konferencji z cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych - Rynek systemów billingowych dla spółek dystrybuujących energię elektryczną, wodę, ciepło lub gaz, 5 marca 2007 r., Warszawa

  Ochrona osobowych danych medycznych i technologie IT ich przetwarzania w placówkach służby zdrowia, 27 lutego 2007 r., Warszawa

  III edycja konferencji E-DYREKTOR - E-DYREKTOR HR, technologie IT, funkcjonalność oprogramowania, 13 lutego 2007 r., Warszawa

  III seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA - NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W FUNKCJONOWANIU KANCELARII PRAWNYCH (adwokackich, radcowskich i biur notarialnych), 24 stycznia 2007 r., Warszawa

  VIII edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO - SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOKALNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM, 18 stycznia 2007 r., Warszawa

  INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji - BIZNESOWE PORTALE KORPORACYJNE - standardy procedur, 6 grudnia 2006 r., Warszawa

  INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji - OBIEG DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - Praktyczny i dostępny wymiar e-administracji, 6 grudnia 2006 r., Warszawa

  INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji - PRZETWARZANIE DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Czy warto inwestować we własne DATA CENTER?, 5 grudnia 2006 r., Warszawa

  INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji - DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Racjonalne inwestowanie w teleinformatykę, 5 grudnia 2006 r., Warszawa

  XXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - Rozwój oferty bankowości elektronicznej dla sektora publicznego, 5 grudnia 2006 r., Warszawa

  V edycja konferencji TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "Systemy teleinformatyczne dla spółek dystrybucyjnych (i podmiotów zależnych) w energetyce i gazownictwie, 26 października 2006 r., Warszawa

  I FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych w systemach IT - problemy prawne i funkcjonalne, 24 października 2006 r., Warszawa

  Warsztaty "INFOBROKER - INFORMACJE Z SIECI Narzędzia Informatyczne w pracy brokera informacji", 17, 18 października 2006 r., Warszawa

  VII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, 11-12 października 2006 r., Pałac Ossolińskich

  IV edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Sposoby integracji poszczególnych dziedzin działalności uczelni wyższej, 28 września 2006 r., Warszawa

  XI edycja konferencji w cyklu Archiwizacja i digitalizacja "ELEKTRONICZNY TRANSFER WIEDZY - repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne", 29 czerwca 2006 r., Warszawa

  VI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, 25-26 kwietnia 2006 r., Toruń

  VI konferencja z cyklu infrastruktura telekomunikacyjna: RYNEK USŁUG DOSTĘPOWYCH W POLSCE - STANDARD KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ WiMAX, 29 marca 2006 r., Warszawa

  Sprawozdanie z II edycji konferencji "Technologie teleinformatyczne w poligrafii"
    Systemy Informatyczne Wsparciem Nowoczesnej Drukarni
    23 marca 2006 r., Warszawa

Celem II edycji konferencji z cyklu "Technologie teleinformatyczne w poligrafii", która odbyła się dnia 23. marca 2006 r., było zwrócenie uwagi na perspektywy rozwoju branży poligraficznej w Polsce, możliwość wprowadzania nowych technologii produkcyjnych oraz systemów wspomagających pracę drukarni i wydawnictw. Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki, sponsorem firma Reprograf, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia portal PrintinPoland.com.

Pobierz: plik

  II edycja konferencji "Technologie teleinformatyczne w poligrafii - systemy informatyczne wsparciem nowoczesnej drukarni", 23 marca 2006 r., Warszawa

  XI Forum Bankowości Elektronicznej - "ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ", 14 marca 2006 r., Warszawa

  XXXII seminarium z cyklu Informatyka w Administracji "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNYMI DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI - e-sprawozdawczość budżetowa, informatyzacja zadań publicznych", 31 stycznia 2006 r., Warszawa

  Sprawozdanie z konferencji "GIS w praktyce. GIS w serwisach informacyjnych
    administracji publicznej"
    30 listopada 2005 r., Warszawa

Konferencja "GIS w praktyce" odbywa się w cyklu rocznym od dwunastu lat. W tym roku tematem przewodnim spotkania było zastosowanie GIS-u w serwisach informacyjnych administracji publicznej. Konferencja zgromadziła ponad 170 osób. Obrady otworzył prof. dr hab. Jerzy Gaździński wystąpieniem na temat informacji przestrzennej w e-administracji.

Pobierz: plik

  Sprawozdanie z konferencji "Zwrot inwestycji w systemy informatyczne"
    22 listopada 2005 r., Warszawa

Celem konferencji była prezentacja usług i rozwiązań informatycznych klasy ERP/MRPII, CRM, Business Intelligence, Outsourcingu IT, Outsourcingu procesów biznesowych w kontekście metod analizy wartości biznesowej przedsięwzięć

Pobierz: plik

  Sprawozdanie z konferencji "Outsourcing usług telekomunikacyjnych ? uwarunkowania prawne, oferty rynkowe firm outsourcingowych"
    17 listopada 2005 r., Warszawa

Celem konferencji było przedstawienie prawnych aspektów stosowania outsourcingu w usługach telekomunikacyjnych, wskazanie ograniczeń wynikających z tytułu ochrony danych osobowych, omówienie najnowszych trendów w zarządzaniu systemem telekomunikacyjnym przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie modeli outsourcingu telekomunikacyjnego.

Pobierz: plik

  Sprawozdanie z V Forum Informatyki w Administracji
    11-12 października 2005 r., Warszawa

Polska potrzebuje zadowolonego obywatela, który ma prawo do sprawnie działającej administracji ? powiedział Przewodniczący Rady Informatyzacji, prof. Ryszard Tadeusiewicz podczas V Forum Informatyki w Administracji.

Pobierz: plik

  Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ", 21 września 2005 r., Warszawa

  Konferencja "Zintegrowany System Katastralny - uwarunkowania informatyczno-technologiczne", 13 września 2005 r., Warszawa

  Sprawozdanie z seminarium "Zmiany w prawie administracyjnym w zakresie
    komunikacji elektronicznej",
    27 lipca 2005 r., Warszawa

(..) nie każdy dokument elektroniczny będzie przedstawiał wartość dowodową. Nabierze on tej wartości dopiero wtedy, gdy uda mu się przyporządkować określone znaczenie dowodowe w danym postępowaniu - powiedziała Beata Mik, Dyrektor Departamentu Legislacyjno - Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas seminarium Centrum Promocji Informatyki p.t. "Zmiany w prawie administracyjnym w zakresie komunikacji elektronicznej"

Pobierz plik

  Sprawozdanie z seminarium "Portale w Administracji Publicznej",
    7 czerwca 2005 r., Warszawa

Podstawą sprawnej administracji są dobra teoria, dobre prawo, dobra informacja
Urzędnicy powinni pamiętać, że portal jest platformą komunikacji między Państwem a obywatelem. Portal jest dla obywatela, nie dla "większej chwały" sołtysa lub ministra!!! - powiedział prof. Dr hab. Józef Oleński (UW) podczas seminarium "Portale w Administracji Publicznej", które odbyło się 7 czerwca 2005 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Pobierz plik

  Certyfikaty Telekomunikacyjne Wprost 2005 rozdane,
    31 maja 2005 r., Warszawa

Rozdanie Certyfiaktów Telekomunikacyjnych Wprost nastąpiło podczas konferencji "Wprost o... sieciach bezprzewodowych" ( 31 maja 2005 r.) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki.
W czwartej edycji konkursu nagrodzono pięć produktów. Certyfikaty otrzymały:

Pobierz plik

  "Sprawozdanie z IV Forum Informatyki w Administracji",
    20-21 kwietnia 2005 r. Pałac Targon w Ciechocinku

"Zachowujmy się tak, jakby wejście Ustawy o informatyzacji w życie rzeczywiście było nieuchronne i przygotowujmy swoje struktury do dobrego współdziałania na bazie tego prawa, nawet jeśli brak jeszcze szczegółów... Nauczeni doświadczeniem wdrażania Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie marnujmy czasu!" - powiedzieli podczas Forum przedstawiciele administracji samorządowej Wiesław Patrzek (UM Gdańsk), Wojciech Pelc (UM Poznań), Kajetan Wojsyk (UM Częstochowa).

Pobierz plik

  IX Forum Bankowości Elektronicznej "RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ", 17 marca 2005 r., Warszawa

  Seminarium "Platformy elektroniczne zamówień publicznych. Usługi informacyjne i transakcyjne", 10 marca 2005 r., Warszawa

  "Ewidencje i Rejestry w Administracji Publicznej. Integracja platform
    elektronicznych",
    2 marca 2005r., Instytut IBIB, Warszawa

Informatyzacja administracji, "e-government", bez zmiany polskiego modelu rejestrów administracyjnych, zwłaszcza bez zmiany trybu stanowienia prawa w zakresie tworzenia środowiska informacyjnego dla poszczególnych regulacji prawnych, stanowi poważne zagrożenie dla ładu informacyjnego w państwie - powiedział prof. Józef Oleński (Uniwersytet Warszawski) podczas konferencji Ewidencje i Rejestry w Administracji Publicznej. Integracja platform elektronicznych.

Pobierz sprawozdanie

  "System telefon 112 – wdrażanie dyrektywy unijnej",
    26 stycznia 2005 r., Targi Securex Poznań

Społeczeństwo potrzebuje czasu na zmianę swoich przyzwyczajeń oraz zrozumienia potrzeby korzystania z telefonu 112 tylko w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego lub mienia. - powiedział Marek Rakowski Prezes Zarządu Micro Sun – podczas konferencji Telefon System 112 organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. podczas Targów Securex (26 stycznia 2005 r.)

Pobierz sprawozdanie

  "Gminne Centra Reagowania jako komponent Gminnych Centrów Informacji",
    15 grudnia, Warszawa

    Pod patronatem honorowym Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka

W obradach wzięli udział szefowie państwowych związków ratownictwa kryzysowego, ratownicy, inspektorzy ds. kryzysowych, instruktorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego, instruktorzy ds. obrony cywilnej, komendanci Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Pobierz sprawozdanie

  III edycja seminarium "Gminne Centra Reagowania", 15 grudnia 2004 r., Warszawa

  VIII Forum Bankowości Elektronicznej
    "UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA KART MIKROPROCESOROWYCH"
    2 grudnia, Warszawa

    Pod patronatem Związku Banków Polskich

2 grudnia w Warszawie odbyło się VIII Forum Bankowości Elektronicznej. Jest to cykliczne spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych i użytkowników bankowości elektronicznej organizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. W obradach wzięli udział pracownicy banków, firm teleinformatycznych, administracji centralnej, środowiska akademickiego, oraz przedstawiciele mediów. Ta edycja Forum była poświęcona wdrożeniom kart mikroprocesorowych. Od 1 stycznia 2005 r. karty płatnicze używane w Polsce powinny być ze względów bezpieczeństwa wyposażone w mikroprocesory

Pobierz sprawozdanie

  VIII Forum Bankowości Elektronicznej, 2 grudnia 2004 r., Warszawa

  Konferencja dla administratorów systemów BIP, 18 listopada 2004 r., Warszawa

  VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Sieciowego - "Zabezpieczenia sieci korporacyjnych", 16 listopada 2004 r., Warszawa

  "Narzędzia e-gospodarki w logistyce",
    4 listopada 2004 r., Młochowie koło Warszawy

    Patronat Merytoryczny Instytut Logistyki i Magazynowania

4 listopada 2004 r. w Centrum Logistycznym Spedpol i Schenker w Młochowie koło Warszawy odbyła się konferencja "Narzędzia e-gospodarki w logistyce" organizowana przez Centrum Promocji Informatyki pod patronatem merytorycznym Instytutu Logistyki i Magazynowania. W konferencji wzięli udział m.in.: przedstawiciele firm logistycznych, administracji oraz zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw prywatnych.
Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Logistycznego. Po obiekcie oprowadzali słuchaczy przedstawiciele gospodarza konferencji.

Pobierz sprawozdanie

  "HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE problematyka, rozwiązania,
    zastosowania",
    26 października, Warszawa

Spotkanie odbyło się w Biurowcu Agora S.A. w Warszawie. Wzięli w nim udział m.in.: kierownicy, architekci i analitycy działów IT, programiści, kontrolerzy finansowi oraz pracownicy działów marketingu.
Obrady prowadził dr inż. Robert Wrembel z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, koordynator merytoryczny programu konferencji. W ramach konferencji wygłoszono 12 referatów.

Pobierz sprawozdanie

  "III Forum Informatyki w Administracji",
    19 - 20 października 2004 r., Pałac Będlewo k/ Poznania

Forum Informatyki w Administracji jest cykliczną imprezą organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki tworzącą możliwość otwartego spotkania i wzajemnej wymiany doświadczeń dla pracowników polskiej administracji i przedstawicieli firm teleinformatycznych.

Pobierz sprawozdanie

  Forum: "III FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI", 19/20 października 2004 r., Pałac BĘDLEWO k. Poznania

  "Optymalne formy bankowości elektronicznej dla celów biznesowych",
    14 października 2004 r., Warszawa

"System bankowości elektronicznej ze względu na m.in.: coraz wyższe koszty obrotu gotówkowego i bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego obecnie jest jedyną alternatywa dla małych mikro-firm." - powiedziała Elżbieta Oleszczuk, doradca prezesa Związku Banków Polskich podczas konferencji Centrum Promocji Informatyki "Optymalne formy bankowości elektronicznej dla celów biznesowych".

Pobierz sprawozdanie

  IV konferencja "Sieci bezprzewodowe i technologie mobilne", 23 września 2004 r., Warszawa

  "Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym",
    7-8 września 2004 r., Jachranka k/Warszawy

"Konieczne jest ujednolicenie standardów informacyjnych i technicznych w zakresie zarządzania kryzysowego ze szczególnym naciskiem na standardy map cyfrowych, systemów bazodanowych i łączności specjalnej" - powiedział prof. Eugeniusz Rogulski (Prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej) podczas konferencji "Teleinformatyczne i Prawne Instrumenty Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa" zorganizowanej przez CPI 7-8 września 2004 r. w Jachrance k/Warszawy.

Pobierz sprawozdanie

  seminarium "Nowe Prawo telekomunikacyjne", 26 sierpnia 2004 r.,Warszawa

26 sierpnia 2003 roku odbyła się XV edycja seminarium z cyklu Prawo komputerowe "Nowe Prawo telekomunikacyjne - funkcjonowanie rynku w warunkach poakcesyjnych". Głównym tematem seminarium były zmiany jakie wprowadza ustawa z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr171, poz. 1800), która weszła w życie 3 września.

Pobierz sprawozdanie

  "Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne", 3 czerwca 2004 r., Warszawa.

Centrum Promocji Informatyki wspólnie z IT Investement Consulting zorganizowało konferencję poświęconą problematyce związanej z rentownością systemów informatycznych. Spotkanie odbyło się w biurowcu Kolmex w Warszawie, wzięło w nim udział 70 uczestników. Wśród nich znaleźli się dyrektorzy i managerowie firm teleinformatycznych administratorzy systemów, kierownicy działu IT, przedstawiciele administracji i pracownicy naukowi min. z Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pobierz sprawozdanie

  "II Forum Informatyki w Administracji", 20-21 kwietnia 2004 r. Łańsk.

II Forum Informatyki w Administracji w tym roku odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW w Łańsku k/ Olsztynka. W konferencji wzięło udział 130 osób. Uczestnikami Forum byli min.: przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Sądu Najwyższego, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miejskich z terenu całej Polski jak również pracownicy firm teleinformatycznych prezentujący swoje produkty.

Pobierz sprawozdanie


e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78