centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Media o nas Kontakt z mediami: PR

  Relacja z seminarium GIS w leśnictwie

W minioną środę (11 czerwca) Centrum Promocji Informatyki zorganizowało XXV seminarium w cyklu GIS w praktyce, którego tematyka oscylowała wokół możliwości wykorzystania geotechnologii w leśnictwie. Zaproszeni prelegenci przekazali uczestnikom seminarium obszerną wiedzę dotyczącą w szczególności zastosowania metod teledetekcyjnych oraz systemów nawigacyjnych w monitorowaniu i badaniu lasów.

Autor: Anna Mośkiewicz, Gisplay.pl
Źródło:
http://gisplay.pl/konferencje/61-seminarium/4610-relacja-z-seminarium-gis-w-lesnictwie.html

  INSTYTUCJE KULTURY W INTERNECIE (TEATRY, FILHARMONIE, CENTRA KULTURY)

Seminarium z cyklu Informatyzacja Instytucji Kultury zatytułowane Instytucje kultury w Internecie (teatry, filharmonie, centra kultury) odbyło się ósmego lutego 2010 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki. Spotkanie poświęcone było problematyce szeroko pojętego funkcjonowania instytucji kultury i możliwości, jakie w tym kontekście stwarza sieć Internet. Koordynację merytoryczną programu i prowadzenie obrad sprawowała pani Dorota Buchwald z Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Zbigniewa Raszewskiego.

Autor: Magdalena Brewczyńska, Agata Safian, Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku
Źródło:
http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dokumenty/cpi10.pdf

  "UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ SZPITALI W SPÓŁKI - WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z ZARZĄDAMI SZPITALI"

Konferencja pod patronatem Związku Powiatów Polskich odbyła się w budynku Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami zostali: Medinet, Simple, Microsoft, Oracle, UHC, Professio oraz Sun Microsystems. Wśród wielu patronów medialnych znalazła się również Medicina Futura.
Konferencję podzielono na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył procedur przekształcenia szpitali w spółki - głos zabrali dr Michał Kamiński, mec. Adam Szczepanik oraz Grzegorz Kulbaka (UHC). Kolejny z bloków dotyczył uwarunkowań teleinformatycznych - wysłuchalismy wystąpienia dr. Leszka Sikorskiego, Aleksandra Milera i Adama Pośpiecha (Oracle), Krzysztofa Demskiego (Sun Microsystems) oraz Marka Dynowskiego, Łukasza Przybyłka i Andrzeja Kusia (Medinet/Microsoft/Simple). Następny blok to współpraca samorządów i zarządów szpitali: wystąpili Marek Wójcik (Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich), dr Marian Kuchniarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz duet Renata Jażdż - Zaleska (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych) i Piotr Pośpiech (Starosta Powiatu Kluczborskiego). Konferencję zakończył koktajl.

Autor: Małgorzata Dziurzyńska, Redaktor prowadząca
Źródło:
www.medicinafutura.pl

  XIII edycja konferencji DIGITALIZACJA - "Od digitalizacji dojrzałej do zaawansowanej"

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP objął patronat medialny nad konferencją "OD DIGITALIZACJI ZAAWANSOWANEJ DO DOJRZAŁEJ", która odbyła się dnia 13 stycznia 2009 roku w Warszawie. Organizatorem konferencji było Centrum Promocji Informatyki. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego wydarzenia oraz zdjęciami.

Autor: Agata Safian, Biblioteka Pedagogiczna, KPCEN we Włocławku
Więcej:
http://e-pedagogiczna.edu.pl/283,l1.html

  Co potrafi komputer sterowany przez człowieka?

Wirtualne klawiatury, mini-projektory wyświetlające obraz wprost na oparciu fotela pasażera samochodu, drukarki trójwymiarowych przedmiotów, komputery układające wiersze i komponujące muzykę, programy do obróbki obrazu, metody bezpieczeństwa pracy wolnej od wirusów - wszystko to mogły obejrzeć dzieci na, specjalnie dla nich zorganizowanej konferencji "Mój przyjaciel komputer", która odbyła się w Warszawie.
Już po raz drugi inicjatorem imprezy było Centrum Promocji Informatyki, które wraz ze sponsorami ufundowało nagrody w konkursie na najciekawszy projekt obudowy komputera przyszłości dla uczniów klas IV-VI.

Autor: Waldemar Pławski, PAP - Nauka w Polsce
Więcej:
depesza PAP

  Meandry Prawa Dziennikarskiego

Seminaria zostały podzielone na trzy części. Pierwsza nosiła tytuł "Uwarunkowania prawne dziennikarstwa internetowego", które poprowadził dr Michał Zaremba - przedstawiciel Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast druga część została poświęcona prawu prasowemu i prawom autorskim, które przybliżyła nam prof. dr hab. Ewa Nowińska, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnia część natomiast nazywała się "Pozyskiwanie i ocena informacji", tę część poprowadził Piotr Waglowski, prawnik, autor serwisu VaGla.pl.

Autor: Adrian Kaczmarek, "Loża" nr 2/2008 str.8
Pobierz: skan (134 kB)

  XII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Konferencja pozwoliła uczestnikom zapoznać się z dotychczasowymi osiągnięciami bibliotek w archiwizacji zbiorów i popularyzacji dostępu do zasobów bibliotecznych drogą internetową. Dała też możliwość dyskusji o zakresie archiwizacji, selekcji informacji i uświadomiła, jak szybko zmieniają się realia biblioteczne a tym samym narzędzia i metody pracy z czytelnikiem, obecnie coraz częściej wirtualnym.

Autor: Małgorzata Denisiuk z PBW w Krakowie, 23.01.2008 r.
Więcej:
http://www.bib.edu.pl/dokumenty/cpi4.pdf

  WYZWANIA PERSPEKTYWY LAT 2007-2013

Siedmiokrotnie większa pula środków na projekty społeczeństwa informacyjnego! Do 2013 r. na projekty teleinformatyczne polskie samorządy i państwo będą mogły łącznie wydać kwotę prawie 14 mld zł. O tym, jak zagospodarować te ogromne i niespotykane dotąd fundusze - mówił Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" - podczas IX Forum Informatyki w Administracji.

Autor: MJ, 19 października 2007 roku
Więcej:
http://www.mwi.pl/index.php?id=69&L=1&tx_ttnews[tt_news]=253&tx_ttnews[backPid]=66&cHash=05ce6ce65c

  Narzędzia Informatyczne w planowaniu zarządzania kryzysowego

Pobierz: artykuł (255 kB)
W Akcji, nr 6/07, październik-listopad 2007

  Za system IT odpowiada Prezes a nie informatyk

Osobą odpowiedzialną za system IT zawsze będzie zamawiający. Dlatego zamawiający powinien jednoznacznie opisać swoje oczekiwania i zrozumieć potem odpowiedź czyli propozycję ich wykonawcy. Menedżer nie musi uczyć się diagramów UML ale powinien rozumieć modele procesów tak by mieć możliwość ich oceny i zatwierdzania. Dlatego modele procesów powinny być tworzone metodami zrozumiałymi dla menedżerów, moim zdaniem nie jest to notacja UML. Notacja ta jednak jest niewątpliwie doskonałym narzędziem do udokumentowania i przekazania swoich oczekiwań przyszłemu wykonawcy systemu: integratorowi IT. Tak więc wykonaj model procesów biznesowych, określ które procesy chcesz informatyzować. Potem przygotuj na bazie tej analizy listę przypadków użycia przyszłego systemu, uzupełnij ją o model pojęciowy twojego biznesu i firmy i przekaż to do realizacji wykonawcy systemu.

Jarosław Żeliński, 2 października 2007 roku
Więcej:
http://it-consulting.pl/php/html/modules.php?name=News&file=article&sid=226&mode=thread&order=1&thold=0

  Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Konferencja Modelowanie Biznesowe zgromadziła ok. 50 słuchaczy. Liczba ta przekroczyła planowana frekwencję co świadczy o dużym zainteresowaniu tą tematyką. Problem modelownia, a raczej braku modelowania w wielu projektach, oraz sposób postrzegania korzyści z tego typu projektów widać było w gorących dyskusjach pomiędzy kolejnymi wykładami.

Jarosław Żeliński, 18 maja 2007 roku
Więcej:
http://it-consulting.pl/php/html/modules.php?name=News&file=article&sid=215

  Narzędzia GIS w praktyce

Pobierz: skan (140 kB)
Geodeta, nr 12 (139), grudzień 2006

  Obniżyć koszty, zredukować błędy

Pobierz: skan (194 kB)
Gazeta Transportowa, nr 47(705), 22 listopada 2006

  Cyfrowe miasto

Urząd zinformatyzowany, zdolny sprostać wszelkim wymaganiom, jakie nakłada na niego prawo, a przez to przezroczysty w działaniu? Uczestnicy XIII edycji konferencji GIS W PRAKTYCE, która odbyła się 30 listopada 2006 roku, wiedzą już, że nawet w polskiej rzeczywistości jest to możliwe. To, jak dane geodezyjno-kartograficzne, zapisane w postaci cyfrowej, wykorzystać do lepszego zarządzania miastem, zaprezentował Elbląg.

Muratorplus.pl, 2 stycznia 2007
Więcej:
http://www.muratorplus.pl/17302_28897.htm

  Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią - raport z konferencji

Wiadomo, że aby funkcjonować w dzisiejszym świecie należy korzystać z nowoczesnych technologii - prowadzenie działalności na uczelniach wyższych musi opierać się o komputery i różne systemy operacyjne. Czasem "pani Krysia z dziekanatu" po prostu nie wystarcza!

Centrum Wiedzy, 2 października 2006
Więcej:
http://www.centrumwiedzy.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=864&Itemid=85

  Jedna ustawa - wiele interpretacji
Dane osobowe. Obowiązki przedsiębiorców.

Mimo ponad 7 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, jej przepisy nadal wywołują wiele wątpliwości. Utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Nieznajomość przepisów powoduje zaś to, że przedsiębiorcy popełniają szereg błędów, np. wymuszając zgodę klientów na przetwarzanie danych osobowych.

Gazeta Prawna, NR 185 (1550), 22 września 2006
Więcej: http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1550.29.3.2.21.2.0.1.htm

  Faktury przez Internet to drogie udogodnienie

Po pół roku obowiązywania nowych przepisów z elektronicznych faktur skłonne są korzystać głównie duże firmy. Liczą na oszczędność czasu i pieniędzy. Małe nie są nimi zainteresowane.

Rzeczpospolita,17.02.2006 r.
Więcej: www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060217/prawo/prawo_a_7.html

  Targowa żenada

Warszawskim targom Komputer Expo 2006 nie pomogła zmiana szyldu i patronat wszystkich świętych z premierem Marcinkiewiczem na czele. (...) Szkoda tylko, że atrofia targów obniża rangę cenionych wyróżnień INFO STAR.

Pobierz: skan (97 kB)
Teleinfo, 13.02.2006 r.

  Twórcze dyskusje o przyszłości Biuletynu

Wiodącym tematem, który przewijał się zarówno w wystąpieniach prelegentów, jak również podczas dyskusji panelowej, była próba określenia kierunku rozwoju BIP i zmian, jakie powinny nastąpić w systemie urzędowego publikatora.

Rafał Kula, Wszystko o BIP, 30.12.2005 r.
Więcej: www.wszystkoobip.pl/?cid=263

  Dwa mld zł wydano niepotrzebnie

Ok. 2 mld zł rocznie tracą firmy na nietrafione inwestycje w informatykę. W 2004 roku wartość polskiego rynku informatycznego wyniosła 13,6 mld zł - poinformował analityk Ernest Syska z IT Investment Consulting na wtorkowym seminarium Centrum Promocji Informatyki "Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne".

Więcej: www.wnp.pl/wiadomosci/5721.html

  Serwis Samorządowy PAP
    (12.10.2005r.)

Rola informatyki w Polsce będzie systematycznie rosła, bo taki stan rzeczy wymuszą na naszym kraju warunki zewnętrzne, w tym członkostwo w Unii Europejskiej - przewidują uczestnicy rozpoczętego we wtorek w Warszawie dwudniowego V Forum Informatyki w Administracji.

Więcej: samorzad.pap.com.pl/?d=510120605022978

  Polski Portal Rozwoju
    (12.10.2005r.)

Minister odpowiedzialny za informatyzację powinien mieć kompetencje szersze niż inni - twierdzą uczestnicy

Więcej: www.pldg.pl/pldg/portal/media-type/html/user/anon/page/news/id/3864

  Dane osobowe. Obowiązki przedsiębiorców
    Jedna ustawa - wiele interpretacji

Mimo ponad 7 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, jej przepisy nadal wywołują wiele wątpliwości. Utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Nieznajomość przepisów powoduje zaś to, że przedsiębiorcy popełniają szereg błędów, np. wymuszając zgodę klientów na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł napisany w oparciu o warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej o biznesowej", 21 września 2005 r. w Warszawie

Pobierz: skan (79,5 kB)
Aneta Mościcka, Gazeta Prawna, z dn. 22.10.2005, nr.185, s. 21.
Więcej: www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1550&dok=1550.29.3.2.21.2.0.1.htm

  Konferencja informatyczne zarządzanie uczelnią - doświadczenia uczelni, oferta firm softwarowych

Konferencja wypełniła lukę w prezentowaniu zagadnień związanych z informatycznymi aspektami zarządzania i obsługi uczelni wyższej.

Pobierz: skan (102 kB)
Dariusz Nojszewski, e-mentor, (3)10/2005

  Podania składane do urzędu przez Internet

Już niebawem mamy kontaktować się z administracją za pośrednictwem Internetu. Przepisy pozostawiają jednak wiele niedomówień.

Sławomir Wikariak, Rzeczpospolita, nr 175 (7164) 28.07.2005 r., C1.
Więcej: www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050728/prawo/prawo_a_6.html

  Outsourcing IT w bankowości i instytucjach finansowych

Na początku czerwca Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium poświęcone technikom outsourcingu usług informatycznych przez instytucje finansowe. Tradycyjnie patronem imprez organizowanych przez CPI został miesięcznik "Bank".

Pobierz: skan (113 kB)
Jan Wajszczuk, Bank, 7/2005

  Kierownictwo IT do szkoły!

Poważnym problemem dla średnich i dużych firm jest właściwe oszacowanie inwestycji informatycznych. Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstwa bądź poważnej instytucji bez sprawnego systemu informatycznego. Jednak pozytywna decyzja na przykład o wzbogacaniu systemu o dalsze funkcjonalności nie jest już tak jednoznaczna. (...) Popularyzację praktycznej wiedzy na temat inwestycji prowadzi Centrum Promocji Informatyki (...)

Wiesław Buszman, CHIP on line, 2005-06-13.
Więcej: newsroom.chip.pl/news_135381.html

  Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem (analitykiem rynku BIT)

Materiał powstał podczas konferencji "Wprost... o sieciach bezprzewodowych", która odbyła się 31 maja 2005 r.
Rozmowa była emitowana 31.05 w telewizji TVBIZNES 31 maja 2005 r.

Pobierz: film (13,5 MB)
Więcej: www.tvbiznes.pl

  Rozmowa z Dariuszem Boguszem (Siemens)

Materiał powstał podczas konferencji "Wprost... o sieciach bezprzewodowych", która odbyła się 31 maja 2005 r.
Rozmowa była emitowana 31.05 w telewizji TVBIZNES 31 maja 2005 r.

Pobierz: film (5,2 MB)
Więcej: www.tvbiznes.pl

  Bogusław Tober (Softlab)

Materiał powstał podczas konferencji "Wprost... o sieciach bezprzewodowych", która odbyła się 31 maja 2005 r.
Rozmowa była emitowana 31.05 w telewizji TVBIZNES 31 maja 2005 r.

Pobierz: film (6,8 MB)
Więcej: www.tvbiznes.pl

  Potrzebne jednolite standardy

Polska przygotowuje się do wprowadzenia na szerszą skalę elektronicznych usług administracji publicznej. Jeśli jednak nie zostaną ujednolicone standardy dotyczące e-dokumentu czy e-podpisu, grozi nam chaos.

Artykuł opublikowany na łamach dziennika "Rzeczpospolita" na podstawie konferencji "Praktyka podpisu elektronicznego" (7.04.2005r.) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Sławomir Wikariat, Rzeczpospolita, nr 85, 11.04.2005 r., C1
Więcej: Zobacz artykuł (scan)

  Rejestry publiczne trzeba zintegrować

W Polsce funkcjonuje ok. 2- 3 tysięcy rejestrów publicznych. W praktyce każda ustawa tworzy jakąś ewidencję. Konieczne jest ograniczenie tworzenia nowych zbiorów danych oraz zintegrowanie już istniejących. Przyjęta ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewiduje stworzenie metarejestru wszystkich ewidencji publicznych.

Artykuł na podstawie konferencji "Ewidencje i Rejestry w Administracji Publicznej" (2.03.2005r.) organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Mariusz Jendra, e-samorząd, dodatek Gazeta Samorządu i Administracji, nr 7(181) 28 marca -10 kwietnia 2005, s. VI-IX.

Zobacz artykuł (scan): cz. I, cz. II, cz. III

  Konieczna ochrona klientów

Aby lepiej chronić dane klientów, banki powinny stale udoskonalać systemy kontroli i wdrożyć platformę integracyjną, czyli jedną bazę skupiającą wszystkie modele informatyczne używane w danej instytucji - deklarowali uczestnicy wczorajszego seminarium "Ryzyko informatyczne w działalności bankowej".

Rzeczpospolita, 18 marca 2005 r., s. B 7
Więcej: www.rp.pl

  O bolaczkach GIS z Oracle'em w tle

Tematem XI Konferencji z cyklu "GIS w praktyce" (23 listopada) była integracja systemów i zasobów danych w świetle rozwoju informacji geoprzestrzennej w Polsce. Spotkanie zorganizowane w (...) gmachu byłego Komitetu Centralnego w Warszawie można podzielić na dwie części; ideologiczną i praktyczną. Jak rzadko,warto było wziąć udział w obydwu.

Jerzy Przywara, Geodeta, Nr 12 (115) grudzień 2004 r.
Więcej: www.magazyn.geodeta.pl/

  Sprawozdanie z III Forum Informatyki w Administracji

Forum Informatyki w Administracji jest cykliczną imprezą organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. tworzącą możliwość otwartego spotkania i wzajemnej wymiany doświadczeń dla pracowników polskiej administracji i przedstawicieli firm teleinformatycznych. III edycja odbyła się w dniach 19 – 20 października w Pałacu Będlewo k/ Poznania.

Gmina, Nr 87/2004 r., s.48.
Więcej: www.cigg.pl/gmina/index.html

  Rozmawiali o elektronicznej administracji

Jak zmienić polską administrację - zastanawiali się uczestnicy trzeciego Forum Informatyki w Administracji, które odbyło się w pałacu w Będlewie koło Poznania.

Paweł Grzybowski, Biznes Poznański, Nr 3(3), s.13.
Więcej: www.biznespolska.pl/?cityID=poznan

  Po pierwsze, telekomunikacja

Po raz trzeci wręczono Certyfikaty „Wprost” w dziedzinie telekomunikacji. Na konferencji „Sieci bezprzewodowe i technologie mobilne” zorganizowanej przez Centrum Promocji Informatyki dyplomy odebrali przedstawiciele firm, które zaproponowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Tygodnik Wprost, Nr 41, 10 października 2004r. , s. 55.
Więcej: www.wprost.pl

  Internetowa działalność wciąż nie pewna

Pomimo wielu aktów prawnych, które dopuszczają prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, wirtualne czynności prawne ciągle budzą sporo wątpliwości.
Tak uczestnicy XVI edycji seminarium z cyklu „Prawo komputerowe” ocenili rozwój prawa gospodarczego w Internec

Marta Gadomska, Rzeczpospolita, Prawo co dnia, nr 235 (6918), 6 października 2004 r., s.2
Więcej: www.rp.pl

  Pułapki i zalety Internetu

Firmy, które chcą wykorzystywać Internet w swojej działalności, powinny dokładnie informować klientów o warunkach usług świadczonych on – line. Trzeba też uważać, aby nie naruszać w sieci prawa autorskiego.

Michał Kosiarski, Gazeta Prawna, Nr 196 (1305), 6 października 2004 r., s.21
Więcej: http://www.gazetaprawna.pl

  Bankowość elektroniczna rozwija się dobrze

Wywiad z Elżbietą Oleszczuk doradcą prezesa Związku Banków Polskich dotyczący problematyki konferencji „Optymalne formy bankowości elektronicznej dla celów biznesowych” (14.10 2004r.).

Tomasz Kozłowski, Twój Biznes, Nr 40/ 4-10 października 2004 r., s.44
Więcej: http://www.twojbiznes.infor.pl

  Strategie i technologie zarządzania wiedzą

„Budowanie przewagi konkurencyjnej – strategie i technologie zarządzania wiedzą” to temat konferencji, zorganizowanej 25 sierpnia 2004 r. w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” wraz z kilkoma specjalistycznymi ośrodkami badawczymi i wydawnictwami, sprawował patronat promocyjny imprezy sponsorowanej przez SAP Polska.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 10(657), październik 2004 r. , s.10

  Sprawozdanie z konferencji "Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą"

Pod koniec sierpnia Centrum Promocji Informatyki zorganizowało konferencję "Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo - naukowych z terenu całej Polski. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej budynku Kolmex w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja strategii, rozwiązań organizacyjnych i narzędzi, pozwalających na przekształcenie zarządzania wiedzą w praktyczne mechanizmy.

Marek Kowalkiewicz, Gazeta It, nr 8(27) 12 września 2004r., s.23
Więcej w portalu wiecej w portalu Gazeta IT...

  "Do europejskich standardów jeszcze daleko"

Nowe prawo telekomunikacyjne to kolejny krok w stronę liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Ustawa wchodzi w życie 3 września, jednak z tym dniem nie będzie w stanie zadziałać w całości, gdyż brakuje aktów wykonawczych.

Ewa Usowicz, Gazeta Prawna, nr 169(1278) 30.08.2004 r., s.23
Więcej w portalu Gazeta Prawna...

  "Przepisy są, gorzej z realizacją"

Nowe prawo telekomunikacyjne zapewnia warunki dla pełnej konkurencji na tym rynku. Abonentom daje większy wybór operatorów, tym drugim zaś szerszy dostęp do publicznej sieci. Praktyka nie zapowiada się jednak różowo, brakuje przepisów wykonawczych, a operatorzy nie są przygotowani do zmian.

Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, dodatek Prawo co dnia, 27.09.2004 r., s.2.
Więcej w portalu Rzeczpospolita...

  "VII Forum Bankowości Elektronicznej"

27 kwietnia br. odbyło się w Warszawie VII Forum Bankowości Elektronicznej pod tytułem "Elektroniczny pieniądz i inne elektroniczne instrumenty płatnicze" zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Dariusz Gościniak, e-fakty, nr 3(3) lipiec/sierpień 2004r., s.19.
Więcej w portalu E-fakty...

  "Waga bezpieczeństwa"

Gospodarka elektroniczna nie rozwinie się bez współudziału banków, dla których kluczową sprawą jest bezpieczeństwo. O poprawie bezpieczeństwa w sektorze finansowym dyskutowali uczestnicy konferencji "Bezpieczny Bank". Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki.

Krzysztof Maciejewski, Gazeta Bankowa, nr 27(819) 5 lipca 2004 r., s.27.
Więcej w portalu Gazety Bankowej...

  "Biznes Perspektywy"

Relacja z konferencji "Polskie autorytety naukowe o komputerowych systemach wspomagania zarządzania", Warszawa 17 czerwca 2004 r., oraz wywiad z prof. Andrzejem Straszakiem (Instytut Badań Systemowych PAN) na temat społeczeństwa w dobie e-konowledge.

TVP 1, Biznes Perspektywy, 17.06.2004r., g. 23:25.
Więcej w portalu TVP...

  "Komunikacja między urzędami powinna stać się priorytetem rozwoju informatyki"

II Forum Informatyki było okazją do omówienia wyzwań stojących przed administracją, a także barier, które ograniczają rozwój informatyki w urzędach. Myślą przewodnią II Forum Informatyki w Administracji było spostrzeżenie, iż istotą społeczeństwa opartego na wiedzy jest nadrzędną rola tejże wiedzy w procesie rozwoju społecznego i tworzenia jego bogactwa.

Mariusz Jendra, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 11(159) 24 maja -6 czerwca 2004 r., s.60
s.61.
Więcej w portalu Gazety Samorządu i Administracji...

  "Klienci boją się mieć konto w e-banku"

Niewielka dostępność internetu oraz nawyki klientów są największymi przeszkodami w rozwoju bankowości elektronicznej - wynika z badań przedstawionych wczoraj podczas VII Forum Bankowości Elektronicznej.

Metropol, 28 kwietnia 2004 r.

  "Telefirma"

Koszty telekomunikacyjne w firmach to czasami nawet kilkanaście procent budżetu przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnym systemom integrującym rozmowy  z telefonów stacjonarnych i komórkowych z połączeniami internetowymi wydatki te mogą być zmniejszone o połowę. Temat ten był głównym zagadnieniem drugiej konferencji "Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu".

Wprost, 18 kwietnia 2004, s.52
s.53.
Więcej w portalu Wprost...

  "Vademecum podpisu elektronicznego"

Publikacja przygotowana przez CPI bardzo dokładnie pod względem prawnym omawia termin “Podpis elektroniczny”. Wyjaśnia takie zagadnienia, jak podpis bezpieczny i zwykły. Znakowanie czasem, certyfikat kwalifikowany, a także omawia skutki prawne użycia podpisu elektronicznego.

Mariusz Jendra, e-samorząd, dodatek Gazeta Samorządu i Administracji, nr 6(154) 15-28 marca 2004, s.15.

  "II Forum Informatyki w Administracji"

Dwudniowe spotkanie zorganizowane w Łańsku przez Centrum Promocji Informatyki zgromadziło 130 przedstawicieli min. Ministerstwa Finansów, Sądu Najwyższego, urzędów marszałkowskich i miejskich oraz pracowników prezentujących produkty firm teleinformatycznych.

Artykuł powstał po II Forum Informatyki w Administracji, które odbyło się 20-21 kwietnia 2004 w Łańsku.

Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego nr.9/703, 1 maja 2004 r, s.6.

  "Nowe obowiązki informacyjne"

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (powołująca BIP) od 1 stycznia 2004 r. nakłada na urzędy samorządowe ( i ich jednostki organizacyjne) nowe obowiązki. Będą one musiały udostępniać w BIP informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej. (...)

Podejmując każde działanie, urząd automatycznie powinien analizować, potrzebą jego upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mariusz Jendra, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 1(149) 5-18 stycznia 2004r, s.61.

  "BIP po sześciu miesiącach"

Samorządy terytorialne mają za sobą pierwsze pół roku funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej. Urzędy sprawnie, choć nie bez problemów, poradziły sobie z tworzeniem nowego publikatora teleinformatycznego.

Artykuł powstał po konferencji: "BIP - obligatoryjna zawartość w poszczególnych etapach wdrażania w latach 2003-2004", które odbyło się 27. 11 2003r. w Warszawie.

Mariusz Jendra, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 1(149) 5-18 stycznia 2004r, s.62.

  "Źródła nakładów na informatykę"

Własnymi nakładami budżetowymi samorządy nie sfinansują Infrastruktury IT. Trzeba szukać nowych źródeł, a są to: partnerstwo prywatno-publiczne, fundusze zewnętrzne, alternatywna w postaci wolnego oprogramowania to główne wnioski I Forum Informatyki w Administracji.

Mariusz Jendra, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 25(147) 1-14 stycznia 2003 r, s.64
s.65.

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78