Dagmir Długosz

Dagmir Długosz

Urodzony w Siemianowicach Śląskich (1968), politolog, absolwent m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995), urzędnik Służby Cywilnej, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej pełniąc funkcje analityczne, doradcze i kierownicze, m.in. dyrektora departamentów w KPRM, podsekretarza stanu w MPiPS, sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2008 r. dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM.
Autor książek, artykułów i opracowań dot. rządzenia i sektora publicznego, dialogu społecznego, organizacji pozarządowych i polityki społecznej.