centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Materiały konferencyjne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą dostępnych materiałów konferencyjnych. Spis jest jednocześnie elektronicznym formularzem zamówienia.

Nazwa konferencji (seminarium, warsztatów) Cena netto Liczba sztuk
XVI seminarium w cyklu Badania Naukowe "PREZENTACJE NAUKOWE I WIZERUNEK NAUKOWCA"
10 grudnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r."
3 grudnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
XXI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI DOSTĘPU DO DANYCH ARCHIWALNYCH - JAKIE PROGRAMY DO ARCHIWIZACJI? JAKIE NOŚNIKI"
2 grudnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ WSPÓLNOTOWYCH (III DYREKTYWA ORAZ ZAŁOŻENIA IV DYREKTYWY) - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
2 grudnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
Forum ADO/ABI - uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 listopada 2014 r.
27 listopada 2014 | Warszawa
80,- PLN
XV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "WIZUALIZACJA DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"
13 listopada 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "LEASING ORAZ NAJEM SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"
13 listopada 2014 | Warszawa
80,- PLN
V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ "KLIENT W CENTRUM UWAGI - INFORMATYKA JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI STRATEGII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - ASPEKTY BIZNESOWE, NADZORCZE I SPOŁECZNE"
5 listopada 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - regulacje, pułapki i perspektywy rozwoju ODO w Polsce (ujęcie praktyczne)"
28 października 2014 | Warszawa
100,- PLN
XIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH. INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW"
22 października 2014 | Warszawa
80,- PLN
XXIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
15 - 16 października 2014 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ"
9 października 2014 | Warszawa
80,- PLN
IX seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI OSZCZĘDZANIE ENERGII W SERWEROWNIACH OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH MEDIÓW
7 października 2014 | Warszawa
80,- PLN
XXIV seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH - ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY INTERPRETACYJNE"
30 września 2014 | Warszawa
80,- PLN
XXXV seminarium w cyklu FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "TWORZENIE SIĘ RYNKU BANKOWOŚCI MOBILNEJ - MODELE BIZNESOWE ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE"
18 września 2014 | Warszawa
80,- PLN
XIII seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "OTWARTA NAUKA I BUDOWA REPOZYTORIÓW INSTYTUCJONALNYCH"
17 września 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRASOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W INTERNECIE"
16 września 2014 | Warszawa
80,- PLN
8 seminarium AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ O TYTUŁ PROFESORA""
28 sierpnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
7 seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH""
20 sierpnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
6 seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW""
5 sierpnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
LXX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "OD PAPIERU DO EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.""
24 czerwca 2014 | Warszawa
80,- PLN
Seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PISANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH - JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI NA BADANIA""
21 maja 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH""
8 maja 2014 | Warszawa
80,- PLN
LXVIII edycja seminarium w cyklu Informatyka w Administracji "ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.""
8 maja 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - regulacje, pułapki i perspektywy rozwoju ODO w Polsce (ujęcie praktyczne)""
7 maja 2014 | Warszawa
100,- PLN
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ O TYTUŁ PROFESORA""
24 kwietnia 2014 | Warszawa
80,- PLN
XXII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI"
9 - 10 kwietnia 2014 | Warszawa
100,- PLN
IV edycja seminarium w cyklu MEDICA INFO "SYSTEMY WSPOMAGANIA TELEINFORMATYCZNEGO W REALIACH OCHRONY ZDROWIA 2014 r.""
27 marca 2014 | Warszawa
80,- PLN
IV FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "DOSTĘP DO ZASOBÓW UCZELNI POPRZEZ NARZĘDZIA MOBILNE - PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH""
26 - 27 marca 2014 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "MANAGER UMÓW IT - WARSZTATY DLA BIZNESU""
19 - 20 marca 2014 | Warszawa
80,- PLN
IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej "RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH. WYMOGI NADZORCZE, PRAKTYKA ZARZĄDZANIA, ASPEKTY BIZNESOWE I SPOŁECZNE""
13 marca 2014 | Warszawa
100,- PLN
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH""
11 marca 2014 | Warszawa
80,- PLN
IX edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "CZY LIKWIDOWAĆ DATA CENTER I W JAKIM ZAKRESIE? WŁASNE SERWEROWNIE CZY HOSTING LUB CC?""
5 marca 2014 | Warszawa
80,- PLN
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW"
4 marca 2014 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ INTERESÓW PRACODAWCY"
21 stycznia 2014 | Warszawa
80,- PLN
V FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY (FIIK) (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) "NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY"
21 stycznia 2014 | Warszawa
100,- PLN
XXXII edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "POLITYKA ANTYBIOTYKOWA W SZPITALACH I PRZYCHODNIACH - MOŻLIWOŚCI REDUKCJI KOSZTÓW NAWET O 10%"
16 stycznia 2014 | Warszawa
80,- PLN
LXV seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH" - CZĘŚĆ II
17 grudnia 2013 | Warszawa
80,- PLN
XXXII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BANKOWOŚĆ ORAZ PŁATNOŚCI W TABLECIE I SMARTFONIE"
12 grudnia 2013 | Warszawa
80,- PLN
II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych "ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH"
4 grudnia 2013 | Warszawa
80,- PLN
XV FORUM ADO/ABI. NOWE TECHNOLOGIE - WYZWANIE DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
27 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
I edycja seminarium z cyklu: zbiory specjalne - stare druki, kartografia, archiwalia "STARE KSIĄŻKI - NOWE BIBLIOTEKARSTWO - TECHNIKA I ORGANIZACJA PRACY ZE SPUŚCIZNĄ DOKUMENTARNĄ"
26 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
Seminarium "INDEKSOWANIE CZASOPISM W BAZACH DANYCH"
20 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP "DOSTĘP I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE - PIERWSZE DOŚWIADCZENIE W STOSOWANIU PRZEPISÓW I DALSZE ZMIANY W PRAWIE"
19 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
XXIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "PROBLEMY Z FORMĄ ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJI PRACOWNICZO-PŁACOWEJ"
14 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
Konferencja "DYREKTOR (MENEDŻER) SĄDU. EFEKTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA."
6 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
XXIII edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "NOWE TECHNOLOGIE GIS TECHNIKI SATELITARNE, DRONY, ROZWIĄZANIA RADAROWE I LIDAR"
5 listopad 2013 | Warszawa
80,- PLN
LXIII Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH" - CZĘŚĆ I
24 października 2013 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w inwestycjach Business Process Management System (BPMS), Obieg dokumentów, EAI"
22-23 października 2013 | Warszawa
80,- PLN
III Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej "NARZĘDZIA IT WE WSPIERANIU FUNKCJONOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO XXI WIEKU"
22 października 2013 | Warszawa
100,- PLN
XXI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "NOWE PERSPEKTYWY, NOWE PROBLEMY, STARE UWARUNKOWANIA"
16-17 października 2013 | Warszawa
100,- PLN
III FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
9-10 października 2013 | Warszawa
100,- PLN
Seminarium "JAK ROZWIJAĆ BIBLIOTEKI CYFROWE - WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
24 września 2013 | Warszawa
80,- PLN
LXII EDYCJA SEMINARIUM Z CYKLU AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BEZPRAWNE TREŚCI W INTERNECIE - ANALIZA ORZECZNICTWA POLSKICH ORGANÓW I SĄDÓW ORAZ TSUE"
19 września 2013 | Warszawa
80,- PLN
IX edycja konferencji w cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE PROCEDURY AWANSÓW NAUKOWYCH - STAN PRAWNY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R."
17 września 2013 | Warszawa
80,- PLN
MEDICA INFO -Konferencja "INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ"
12 września 2013 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
11 września 2013 | Warszawa
100,- PLN
XXII edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE W ADMINISTRACJI. REALIZACJA INSPIRE W POLSCE"
3 września 2013 | Warszawa
100,- PLN
XVI edycja seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie "MULTIMEDIA W MUZEACH I GALERIACH"
28 sierpnia 2013 | Warszawa
100,- PLN
LXI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "TAJEMNICE FIRMOWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA - ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE"
27 sierpnia 2013 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych"
22 sierpnia 2013 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
21 sierpnia 2013 | Warszawa
80,- PLN
VII FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "Marketing nowej generacji, czyli jak zdobyć nowoczesnego Klienta?"
1 sierpnia 2013 | Warszawa
100,- PLN
LX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA LEGALNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO"
31 lipca 2013 | Warszawa
100,- PLN
XXX edycja Forum Bankowości "BIG DATA - ZINTEGROWANE DANE O KLIENTACH. SZYBKIE RAPORTOWANIE WIELKICH ZBIORÓW DANYCH"
30 lipca 2013 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH"
30 lipca 2013 | Warszawa
80,- PLN
Seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH
16 lipca 2013 | Warszawa
80,- PLN
VII edycja seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "NOWOCZESNE SERWISY INTERNETOWE INSTYTUCJI KULTURY. Budowanie nowych lub modernizacja istniejących."
4 lipca 2013 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych"
2 lipca 2013 | Warszawa
80,- PLN
VI edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWY TRYB PROCEDUR I AWANSÓW NAUKOWYCH KRYTERIA KWALIFIKACJI KADRY NAUKOWEJ"
26 czerwca 2013 | Warszawa
80,- PLN
LIX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PROFILOWANIE W INTERNECIE. NADUŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH"
18 czerwca 2013 | Warszawa
80,- PLN
XIV Forum ADO/ABI
23 maja 2013 | Warszawa
80,- PLN
XXIX edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I MOBILNE - BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY TECHNICZNE, ASPEKTY PRAWNE"
21 maja 2013 | Warszawa
80,- PLN
VII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "COPYRIGHT W PUBLIKACJACH I W BADANIACH NAUKOWYCH"
8 maja 2013 | Warszawa
80,- PLN
III edycja seminarium w cyklu BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY MEDYCZNE "ZMIANY W REGULACJACH PRAWNYCH BADAŃ KLINICZNYCH"
7 maja 2013 | Warszawa
80,- PLN
II Forum Informatyki w Bankowości "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Nowe regulacje w rekomendacjach D i M"
18 kwietnia 2013 | Warszawa
100,- PLN
XX edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
17-18 kwietnia 2013 | Serock
100,- PLN
III FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY (Muzea, biblioteki, teatry, domy kultury, galerie i centra sztuki) "NOWE FORMY ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY"
27 marca 2013 | Warszawa
100,- PLN
Forum INFORMATYKI W BANKOWOŚCI "TRENDY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ"
21 marca 2013 | Warszawa
100,- PLN
XXI edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GIS A OCHRONA PRZYRODY MONITOROWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA"
12 marca 2013 | Warszawa
80,- PLN
IV Forum Teleinformatyki Medycznej "NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W PRAKTYCE OCHRONY ZDROWIA"
7 marca 2013 | Warszawa
80,- PLN
II FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
5-6 marca 2013 | Wadowice
100,- PLN
LXII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UWARUNKOWANIA SPRAWNEGO ŚWIADCZENIA E-USŁUG"
28 lutego 2013 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "Nowelizacja prawa zamówień publicznych"
21 lutego 2013 | Warszawa
80,- PLN
III Forum Teleinformatyki Medycznej "PROCEDURY I PRAKTYKA W BADANIACH KLINICZNYCH I EKSPERYMENTACH LECZNICZYCH"
23-24 stycznia 2013 | Warszawa
100,- PLN
XX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW"
17 stycznia 2013 | Warszawa
80,- PLN
XX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing"
19 grudnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIV edycja konferencji z cyklu NOWOCZESNE MUZEA "MUZEUM W 3-D - REALNE PROBLEMY WIRTUALIZACJI"
13 grudnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
LIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA - ASPEKTY PRAKTYCZNE STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO"
5 grudnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "XIII FORUM ADO/ABI "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA ROZDROŻU - AKTUALNE PROBLEMY I PLANOWANE ZMIANY NA GRUNCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"
28 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "Nowelizacja prawa zamówień publicznych"
22 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
VI edycja seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "MEDIA ELEKTRONICZNE W PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY - problemy prawne i praktyczne"
22 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
V edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "ASPEKTY PRAWNE PRACY NAUKOWCA EWALUACJA DOROBKU - KOMUNIKACJA NAUKOWA - GRANTY"
21 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
XII Forum Administratorów , Koordynatorów i Redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP) JAKO BROKER INFORMACJI - PROBLEMY PRAWNE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ"
20 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIX edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA I SKŁADOWANIE "DŁUGOTERMINOWE ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"
14 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
XX edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "POLITYKA ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM (PZO) - ASPEKTY PRAKTYCZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE"
8 listopada 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM"
7 listopada 2012 | Warszawa
80,- PLN
VIII edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "WŁASNE SERWEROWNIE CZY ZEWNĘTRZNE USŁUGI? PROFESJONALNA KOLOKACJA LUB HOSTING"
24 października 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIX FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
18-19 października 2012 | Józefów
100,- PLN
I FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
16-17 października 2012 | Łochów k/ Wyszkowa
100,- PLN
II FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY "INFORMACJE I TECHNOLOGIE W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października 2012 | Warszawa
100,- PLN
XXVI FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W BANKACH"
19 września 2012 | Warszawa
100,- PLN
XVII edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ GIS W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I W RATOWNICTWIE"
13 września 2012 | Warszawa
100,- PLN
II FORUM TELEINFORMATYKI MEDYCZNEJ "INFORMATYZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - PRAWNY OBOWIĄZEK CZY UŚWIADOMIONA KONIECZNOŚĆ?"
12 września 2012 | Warszawa
100,- PLN
VI FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "NOWA GENERACJA NARZĘDZI MARKETINGU ONLINE, CZYLI JAK ZASKOCZYĆ I ZDOBYĆ ŚWIADOMEGO KLIENTA?"
2 sierpnia 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"
25-26 lipca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ASPEKTY INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH I BRANŻY DRZEWNEJ"
10 lipca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIII seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "INTERAKTYWNA EDUKACJA W MUZEUM"
10 lipca 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ A OCHRONA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"
27 czerwca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH - RYZYKA PRAWNE, PROBLEMY PRAWA AUTORSKIEGO"
26 czerwca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDALNY DOSTĘP DO ZASOBÓW FIRMY"
26 czerwca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XIX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH - UDOSTĘPNIANIE DANYCH I USŁUG GIS"
20 czerwca 2012 | Warszawa
80,- PLN
II edycja seminarium z cyklu EDUKACJA INFORMATYCZNA I PRAWNA DLA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII "DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII"
13 czerwca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVIII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "BACKUP I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ON-LINE - CHMURA I INNE ALTERNATYWY W BACKUPIE I PRZECHOWYWANIU DANYCH"
29 maja 2012 | Warszawa
80,- PLN
XII FORUM ADO/ABI "NOWE ROZPORZĄDZENIE UE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE ADMINISTRATORÓW DANYCH. BIEŻĄCE PROBLEMY WYKONYWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"
23 maja 2012 | Warszawa
100,- PLN
Konferencja "OCHRONA PATENTOWA W NAUCE - ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH I OŚRODKACH B-R"
22 maja 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"
16 maja 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM"
25 kwietnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY MAGAZYNÓW I BIULETYNÓW FIRMOWYCH
19 kwietnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "USŁUGI E-ADMINISTRACJI"
18-19 kwietnia 2012 | Michałowice
100,- PLN
III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ"
17 kwietnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PODMIOTOWYCH"
17 kwietnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
IV konferencja z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY A ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH FORM KOMUNIKACJI"
3 kwietnia 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW NA BADANIA KLINICZNE - ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I ODSZKODOWAWCZE"
21 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"
20 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
VII edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ SERWEROWNI"
20 marca 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"
15 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
II edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "SYSTEMY GRANTOWE W SEKTORZE BADAWCZO-ROZWOJOWYM - ASPEKTY PRAKTYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH"
14 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"
14 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom III "NOWATORSKIE KONSTRUKCJE PRAWNE W ZAKRESIE PROJEKTÓW IT"
7 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
LII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "BEZPIECZEŃSTWO STRON INTERNETOWYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
7 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
I FORUM TELEINFORMATYKI MEDYCZNEJ "ELEKTRONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA"
7 marca 2012 | Warszawa
100,- PLN
XVIII edycja seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWAŃ"
6 marca 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty AKADEMIA UMÓW IT - poziom II "STUDIUM PRZYPADKÓW. PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW IT OD NEGOCJACJI DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU"
6 marca 2012 | Warszawa
80,- PLN
XII edycja konferencji w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "INTERAKTYWNE MUZEA - INFORMACJA WIZUALNA, PROJEKTY MULTIMEDIALNE"
29 lutego 2012 | Warszawa
100,- PLN
X edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM - ENERGETYKA, GAZOWNICTWO, CIEPŁOWNICTWO"
28 lutego 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"
23 lutego 2012 | Warszawa
80,- PLN
IV edycja seminarium w cyklu CLOUD COMPUTING "RYZYKA W CLOUD COMPUTING"
22 lutego 2012 | Warszawa
80,- PLN
XV edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "STRATEGIA ROZWOJU IT UCZELNI WYŻSZEJ - DOŚWIADCZENIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI"
21 lutego 2012 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR"
8 lutego 2012 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE - NOWE WYZWANIA DLA BANKÓW, DORADCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH"
2 lutego 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVI edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE W KOMUNIKACJI SŁUŻB W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM I RATOWNICTWIE"
26 stycznia 2012 | Warszawa
80,- PLN
I konferencja w cyklu SYSTEMY INFORMATYCZNE W BRANŻY UTILITIES "NOWE TECHNOLOGIE I ASPEKTY PRAWNE OCZYSZCZANIA MIAST I GOSPODARKI ODPADAMI"
25 stycznia 2012 | Warszawa
100,- PLN
XVI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE INTRANETU - ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ"
18 stycznia 2012 | Warszawa
80,- PLN
XVIII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - SYSTEMY ZARZĄDZANIA, OBSŁUGI ORAZ KRYTERIA OCENY"
11 stycznia 2012 | Warszawa
100,- PLN
III seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH KULTURY "ZMIANY W FUNKCJONOWANIU INSTYTUCJI KULTURY PO NOWELIZACJI USTAWY O ORGANIZACJI I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ"
20 grudnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
LIV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZASADY PRAWNE MONITORINGU WIZYJNEGO - CO MOŻNA, A CO JEST NIELEGALNE?"
15 grudnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PODMIOTOWYCH"
15 grudnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
XXII edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY - ASPEKTY INFORMATYCZNE I PRAWNE"
7 grudnia 2011 | Warszawa
100,- PLN
XI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ "REWOLUCJA W PRZEPISACH O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I FUNKCJONOWANIU BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
22 listopada 2011 | Warszawa
80,- PLN
XI FORUM ADO/ABI "BIEŻĄCE PROBLEMY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH I ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"
15 listopada 2011 | Warszawa
80,- PLN
I edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "SYSTEMY GRANTOWE W NAUCE - PLANOWANIE I FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH"
8 listopada 2011 | Warszawa
80,- PLN
II FORUM RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH "INNOWACJE W PŁATNOŚCIACH"
3-4 listopada 2011 | Warszawa
100,- PLN
II edycja seminarium z cyklu "UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS"
27 października 2011 | Warszawa
80,- PLN
FORUM INSTYTUCJI KULTURY "PROBLEMY CYFRYZACJI ZASOBÓW MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW"
19 października 2011 | Warszawa
100,- PLN
V edycja konferencji w cyklu NOWE MEDIA W DYDAKTYCE "NAUCZYCIEL (WPROWADZAJĄCY W ŚWIAT) INFORMATYKI - INTERNET I NOWE MEDIA W NAUCZANIU"
18 października 2011 | Warszawa
80,- PLN
XIV edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA"
12 października 2011 | Warszawa
100,- PLN
XVII edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH"
5-6 października 2011 | Jachranka
100,- PLN
Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
27-28 września 2011 | Warszawa
80,- PLN
IX edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "SMART METERING W UTILITIES - INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ MEDIÓW"
27 września 2011 | Warszawa
80,- PLN
XXI edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY PRAWNE BADAŃ KLINICZNYCH - PROCEDURY I PRAKTYKA"
14 września 2011 | Warszawa
80,- PLN
I edycja seminarium z cyklu UWARUNKOWANIA PRAWNE GIS "GIS A PRAWA AUTORSKIE - PRAWNA OCHRONA UTWORU KARTOGRAFICZNEGO"
7 września 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"
1 września 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"
25 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
24-25 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"
24 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
III edycja seminarium w cyklu CLOUD COMPUTING "TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU"
23 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
LI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NARUSZANIE W INTERNECIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ"
17 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
V seminarium z cyklu MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA "NOWOCZESNY ANALITYK BIZNESOWY"
10 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
V FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "ONLINE MARKETING INNOVATIONS & CONSUMER TRENDS 2011"
2 sierpnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
L edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"
21 lipca 2011 | Warszawa
80,- PLN
XX edycja konferencji TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH, W TYM WYNIKÓW BADAŃ I OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH"
13 lipca 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICY BANKOWEJ W PRAKTYCE BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH"
7 lipca 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"
16 czerwca 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"
15 czerwca 2011 | Warszawa
80,- PLN
X FORUM ADO/ABI "AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO DANYCH OSOBOWYCH"
9 czerwca 2011 | Warszawa
80,- PLN
X edycja konferencji w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "NOWE TRENDY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"
1 czerwca 2011 | Warszawa
100,- PLN
IV edycja seminarium w cyklu INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA NAUKI "ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ W ŚRODOWISKU CYFROWYM - UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
25 maja 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "AKADEMIA UMÓW IT - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW"
24-25 maja 2011 | Warszawa
80,- PLN
VIII edycja seminarium w cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "FUNKCJONALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW BILINGOWYCH W ENERGETYCE, TELEFONII, CIEPŁOWNICTWIE, WODOCIĄGACH"
24 maja 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "BIBLIOTEKI CYFROWE A PRAWO AUTORSKIE"
18 maja 2011 | Warszawa
80,- PLN
V edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "DATA CENTER - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
10 maja 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "TWORZENIE MUZEALNYCH OBIEKTÓW CYFROWYCH"
27 kwietnia 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"
27 kwietnia 2011 | Warszawa
80,- PLN
XVI edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH "ARCHIWIZACJA DANYCH CYFROWYCH - TECHNOLOGIE, DOBRE PRAKTYKI, UWARUNKOWANIA PRAWNE"
19 kwietnia 2011 | Warszawa
100,- PLN
XVI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI "CZAS NA USŁUGI E-ADMINISTRACJI - ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE"
13-14 kwietnia 2011 | Mszczonów
100,- PLN
XVIII edycja konferencji w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII"
5 kwietnia 2011 | Warszawa
100,- PLN
XLVIII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W MODELU CLOUD COMPUTING"
30 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XLVII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"
29 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XLVI edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PLAGIAT W NAUCE, SZTUCE I BIZNESIE - ASPEKTY PRAWNE, SYSTEMY ANTYPLAGIATOWE"
29 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH"
24 marca 2011 | Warszawa
80,- PLN
II edycja seminarium "ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW"
22 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XXIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "BANKOWOŚĆ MOBILNA I ZBLIŻENIOWA - ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KLIENTÓW I DYSTRYBUCJA USŁUG"
17 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XVII edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "INTERAKTYWNE SYSTEMY MAPOWE ORAZ PRZESTRZENNE MAPY CYFROWE"
16 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
VII konferencja z cyklu "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"
15 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"
8-9 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XIII edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA UCZELNI"
8 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT - 12 MIESIĘCY PO NOWELIZACJI. PROBLEMY PRAKTYCZNE"
2 marca 2011 | Warszawa
100,- PLN
XLV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAKTYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY (OD 7 MARCA 2011 R.)"
2 marca 2011 | Warszawa
80,- PLN
IV edycja seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB ORGANIZACJI"
1 marca 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2010 - poziom II"
16 lutego 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"
15 lutego 2011 | Warszawa
80,- PLN
XLIV edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWA ZAKŁADOWE W WARUNKACH DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ"
9 lutego 2011 | Warszawa
100,- PLN
XVI edycja seminarium w cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "SERWISOWANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO - ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE"
8 lutego 2011 | Warszawa
80,- PLN
X edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY KATALOGOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZBIORÓW MUZEALNYCH"
1 lutego 2011 | Warszawa
100,- PLN
XVII edycja seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH (W TYM GIS) W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
25 stycznia 2011 | Warszawa
100,- PLN
Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY"
12 stycznia 2011 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "METODY POMIARU ROI/TCO W PRAKTYCE INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"
11-12 stycznia 2011 | Warszawa
100,- PLN
Łączna wartość zamówienia:
,- PLN (+23% VAT)

Informacje o ZamawiającymImię i nazwisko


Stanowisko


Pełna nazwa firmy


NIP


Miasto


Kod pocztowy


Ulica


Telefon


Faks


E-mail
Jestem płatnikiem VAT i upoważniam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
Nie jestem płatnikiem VAT i upoważniam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podania numeru NIP odbiorcy oraz podpisu odbiorcy
Składam zamówienie indywidualne (prywatnie)
Uwagi:
Chciałbym otrzymywać informacje o kolejnych konferencjach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Zezwalam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. na przetwarzanie w/w danych w celach marketingowych
CAPTCHA Image   Reload Image
Wpisz kod z obrazka: 
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78