centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Luty 2018
14 lutego | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
14 lutego | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
15 lutego | Warszawa | szkolenie " PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
20 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
20 lutego | Warszawa | 25 seminarium w cyklu MEDICA INFO "RODO W SEKTORZE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH - PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH A NOWE REGULACJE"
21 lutego | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE"
21 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY - WARSZTATY PRAKTYCZNE"
27 lutego | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
27 lutego| Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE ZDROWIA"
27 lutego | Warszawa | szkolenie "LISTA ZADAŃ - PRZYGOTOWANIE DO REFORMY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONEJ PRZEZ RODO"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI"
Marzec 2018
1 marca | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
1 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
1 marca | Warszawa | seminarium "SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - ROZWIĄZANIA GIS, ZMIANY W TECHNOLOGIACH IT"
6 marca | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT OPEN SOURCE"
6 marca | Warszawa | szkolenie "KAMPANIE ZA O ZŁ I PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE - JAK BUDOWAĆ MARKĘ I POZYSKAĆ KLIENTÓW W INTERNECIE?"
7 marca | Warszawa | szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
7 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE - UMOWY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY"
7 marca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
8 marca | Warszawa | XXIV Forum ADO/ABI "ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R."
8 marca | Warszawa | szkolenie "PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU"
13 marca | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
13 marca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
14 marca | Warszawa | szkolenie "KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
14 marca | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
15 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
15 marca | Warszawa | seminarium "GŁĘBOKI INTERNET A BIBLIOTEKI CYFROWE - INFORMACJA NAUKOWA, BIZNESOWA, INFOBROKERING W DEEP WEB"
15 marca | Warszawa | szkolenie "TRUDNY KLIENT W SPRZEDAŻY - W OBLICZU ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)"
20 marca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
20 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
21 marca | Warszawa | szkolenie "CENY TRANSFEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH"
21 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
21 marca | Warszawa | szkolenie "RODO A DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
21 marca | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
22 marca | Warszawa | szkolenie "RODO A BRANŻA FARMACEUTYCZNA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
22 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
27 marca | Warszawa | XI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
27 marca | Warszawa | szkolenie "WIZERUNEK NAUKOWCA"
27 marca | Warszawa | szkolenie "ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚĆI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE"
28 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT KREATYWNY DOFINANSOWANY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH"
28 marca | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA I E-ZLA - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA W 2018 R."
28 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ PROCES CYFROWEJ TRANSFORMACJI KOMUNIKACJI W FIRMIE"
28 - 29 marca | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
29 marca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
29 marca | Warszawa | szkolenie "JAK KOMUNIKOWAĆ KRÓTKO I ZWIĘŹLE"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78