centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Luty 2018
8 lutego | Warszawa | szkolenie "RODO W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
7 lutego | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - SZKOLENIE PRAKTYCZNE KROK PO KROKU"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "KOMUNIKACJA INTERNETOWA W ADMINISTRACJI - JAK INFORMOWAĆ, OBSŁUGIWAĆ I PROMOWAĆ USŁUGI URZĘDU ONLINE"
6 lutego| Warszawa | szkolenie "ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
1 lutego | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) - PERSPEKTYWA PODATKOWA"
Styczeń 2018
30 stycznia | Warszawa | seminarium "ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
30 stycznia | Warszawa | szkolenie "PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH"
25 stycznia | Warszawa | 27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie "KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
24 stycznia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA"
24 stycznia | Warszawa | 28 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO - RELACJE NAUKI Z MEDIAMI"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
17 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W OCHRONIE ZDROWIA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
16 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO A HANDEL ELEKTRONICZNY" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78