centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
XXIV Forum ADO/ABI "ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R."
Warszawa, 8.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Wiosna 2018 r. upływa pod znakiem RODO – wdrażania RODO w organizacjach i podnoszenia kompetencji osób, które będą stosować RODO w praktyce po 25 maja br. Wiosenna edycja Forum ADO/ABI, najdłużej nieprzerwanie organizowanej cyklicznej imprezy tego typu, została więc podzielona na dwie odsłony – zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej z nich.

Tematyka Forum w pierwszej kolejności dotyczy dostosowania organizacji do przepisów RODO – prezentacja dr Marleny Sakowskiej dotyczyć będzie listy kontrolnej wdrożenia RODO, czyli najważniejszych zagadnień, które każda organizacja powinna uwzględnić przed 25 maja. Jednocześnie RODO to nie tylko samo rozporządzenie – to także rekomendacje, stanowiska i wytyczne pochodzące od wielu niezależnych podmiotów. Tą tematykę uporządkuje dr Paweł Litwiński. RODO to wreszcie także przepis sektorowe, często zależnie również od krajowego wdrożenia RODO – to zagadnienie w odniesieniu do przetwarzania danych pracowniczych omówią r.pr. Patrycja Kozik i dr Mirosław Gumularz. RODO istotnie zmienia nie tylko nazwę, ale i rolę ABI – zadania Inspektora Ochrony Danych w organizacji omówi r.pr. Anna Matusiak-Wekiera. RODO wymaga także praktycznego zastosowania tzw. podejścia opartego na ryzyku i temu poświęcona będzie prezentacja Piotra Kawczyńskiego.

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

8 marca 2018 r.
10:00 Otwarcie Forum, przejęcie prowadzenia obrad dr Paweł Litwiński
10:10 Wykład: Lista kontrolna wdrożenia RODO:
 • relacje podmiotowe
 • procedury i dokumenty
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą
 • organizacja nadzoru nad systemem ochrony danych
dr Marlena Sakowska-Baryła,
(partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych)
11:00 Wykład: RODO a soft law: przegląd najważniejszych interpretacji, stanowisk i opinii dotyczących RODO:
 • opinie WP 29
 • stanowiska GIODO
 • stanowiska organów nadzorczych z innych państw UE
dr Paweł Litwiński,
(Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
12:00 Pytania i dyskusja.
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Rola Inspektora Ochrony Danych, po wejściu w życie przepisów RODO, po 25 maja 2018 r.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych wynikające z RODO w świetle wytycznych Grupy Roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych dotyczących inspektorów ochrony danych:
  • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  • nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
  • szkolenia i audyty,
  • współpraca z organem nadzorczym oraz pełnie funkcji punktu kontaktowego,
  • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
 • Status Inspektora Ochrony Danych określony w RODO jako gwarancja niezależności przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Konflikt interesów przy wykonywaniu przez Inspektora Ochrony Danych innych zadań i obowiązków.
mec. Anna Matusiak – Wekiera,
(członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy GIODO)
14:00 Wykład: Ocena ryzyka RODO.
 • Wybór metody szacowania ryzyka.
 • Zagrożenia, podatności, skutki – jak je identyfikować?
 • Szacowanie ryzyka.
 • Postępowanie z ryzykiem.
 • Privacy Impact Assesment – kiedy i jak przeprowadzać?
Piotr Kawczyński,
(Audytor wiodący wg. ISO 27001, FORSAFE )
15:00 Wykład: RODO w HR.
 • Co zmienia RODO z punktu widzenia branży HR:
  • Najważniejsze zmiany dla branży.
  • Wykonywanie praw podmiotów danych (pracowników i kandydatów do pracy).
  • Współpraca z podwykonawcami (agencje rekrutacyjne, portale, dostawcy narzędzi).
  • Relacje między spółkami w grupie kapitałowej.
 • Rekrutacja pod rządami RODO:
  • Jak rekrutować na gruncie rodo – czyli o projekcie nowego kodeksu pracy
  • Podstawy przetwarzania danych kandydatów do pracy.
  • Jakich danych można żądać od kandydata do pracy?
 • Zatrudnienie pod rządami RODO:
  • Podstawy przetwarzania danych pracowników.
  • Stosowanie biometrii w zatrudnieniu.
  • Profilowanie pracowników.
 • Jak ułatwić sobie dostosowanie się do RODO – czyli klika słów o projekcie kodeksu postępowania dla branży HR.
Patrycja Kozik, dr Mirosław Gumularz,
(Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik)
16:00 Pytania i dyskusja.
16:30 Zakończenie Forum.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78