centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
RODO W DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH
w cyklu
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
Warszawa, 18.01.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Partner szkolenia:

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO w działalności dostawców usług płatniczych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym w sektorze dostawców usług płatniczych (banków, skoków, instytucji płatniczych etc.). Każdy dostawca musi – do 25 maja 2018 r. – wdrożyć postanowienia RODO i wprowadzić nowe zasady ochrony danych osobowych. Na rynku dostawców usług płatniczych sytuację dodatkowo komplikują regulacje sektorowe dotyczące ochrony danych osobowych stanowiących tajemnicę zawodową.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom funkcjonującym zarówno po stronie dostawców usług płatniczy, jak i partnerów outsourcingowych wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrożenia przepisów RODO w praktyce. W tym celu prowadzący przedstawi najważniejsze nowości prawne, a także zaprezentuje case study typowych przypadków związanych z działalnością dostawców usług płatniczych.

Szkolenie prowadzidr Jan Byrski, adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

18 stycznia 2018 r.
10:00 Między ustawami: o ochronie danych osobowych, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o  spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy - Prawo bankowe a RODO – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • stan prawny dzisiaj i po 25.5.2018 r.
 • czym są dane osobowe, a czym są tajemnice zawodowe na rynku dostawców usług płatniczych?
 • jakie przepisy stosujemy (RODO czy przepisy ustaw sektorowych) i od czego to zależy?
 • projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych w zakresie dostawców usług płatniczych
12:00 Dane osobowe w działalności dostawców usług płatniczych:
 • podstawy przetwarzania, czyli kiedy zgoda?
 • nowe ujęcie obowiązków informacyjnych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym minimalizacji danych
 • prawo do bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych
13:45 Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
 • powierzenie do przetwarzania danych osobowych a outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych
 • „mój hosting jest w chmurze”, czyli RODO a cloud computing w działalności dostawców usług płatniczych (m.in. komunikat KNF dot. CC)
 • rejestry czynności przetwarzania – administrator a podmiot przetwarzający
 • kiedy w działalności dostawców usług płatniczych należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić?
15:00 Case study:
 • marketing usług dostawcy usług płatniczych – jakie zgody?
 • outsourcing danych osobowych w działalności dostawców usług płatniczych – jak efektywnie zawrzeć umowę?
16:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78