centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
CENY TRANSFEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH
Warszawa, 21.03.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

CELE SZKOLENIA

 1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Rola cen transferowych w przedsiębiorstwie, wprowadzenie do tematyki, podmioty powiązane, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych na 2017 r.
  • Sankcji wynikających z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
 2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Zmian zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych na 2017 r.
  • Metod szacowania dochodów
  • Praktycznych wskazówek w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się podatkami, w tym podatkami międzynarodowymi, finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami ustalania cen rynkowych i szacowania cen transferowych.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.
Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Sesja wprowadzająca
  • Pojęcia cen rynkowych i cen transferowych
  • Podmioty powiązane
  • Planowanie podatkowe
  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 2. Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych na 2017 r.
  • Nowy katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia dokumentacji
  • Zakres obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podmiotu
  • Dokumentacja podstawowa
  • Analiza porównawcza
  • Dokumentacja „master-file” - podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w danym roku 20 000 000 euro, będą także zobowiązani do przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. master-file, prezentującej mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy
  • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych
 3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • Limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji
  • Weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce
  • Elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji
 4. Metody szacowania dochodów:
  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
  • Metoda ceny odprzedaży
  • Metoda rozsądnej marży koszt plus
  • Metody zysku transakcyjnego
 5. Praktyczne wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • Transakcje handlowe - dokumentacja transakcji sprzedaży towarów
  • Transkacje finansowe - dokumentacja usług finansowych (pożyczki, cash pooling, niedostateczna kapitalizacja)
  • Transakcje usługowe – dokumentacja usług niematerialnych i prawnych (aktywów intelektualnych)
  • Refakturowanie - dokumentacja transakcji opartych na refakturowaniu
 6. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej:
  • Sakcje podatkowe
  • Sankcje karno-skarbowe
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa
 7. Orzecznictwo i interpretacje w zakresie cen transferowych
  • Orzecznictwo sądów administracyjnych
  • Interpretacje organów podatkowych
 8. Podsumowanie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78