centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"
Warszawa, 25.01.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

25 stycznia 2018 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: E-usługi informacyjne w bibliotekach cyfrowych
 1. Krótkie wprowadzenie do genezy powstania i rozwoju bibliotek cyfrowych
 2. Rola i znaczenie bibliotek cyfrowych w procesach:
  • archiwizowania zasobów
  • zabezpieczania i ochrony zasobów
  • zabezpieczania regionalnej tradycji i kultury
  • edukacji, prowadzenia badań naukowych, realizacji projektów badawczych
  • rozwoju form kształcenia
  • rozwoju otwartego dostępu do zasobów, popularyzacji treści
  • rozwoju nowych usług informacyjnych
 3. Usługi informacyjne w bibliotekach cyfrowych a potrzeby informacyjne użytkowników
  • Rodzaje usług informacyjnych
   • Wyszukiwawcze
   • Komunikacyjne
   • Edukacyjne
  • Tryb oferowanych usług informacyjnych
   • Samoobsługa
   • Wsparcie bibliotekarza
   • Edukacja informacyjna użytkowników
 4. Przegląd wybranych bibliotek cyfrowych w kraju i za granicą pod katem oferty usług informacyjnych.
Anna Tonakiewicz-Kołosowska,
(Biblioteka Główna Politechnika Warszawskiej)
10:50 Wykład: Wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach cyfrowych.
 • Web 2.0 a tradycyjne i cyfrowe biblioteki, archiwa oraz muzea
 • Bibliotekarz cyfrowy a biblioteka cyfrowa 2.0
 • Współtworzenie zasobów cyfrowych przez bibliotekarzy i użytkowników
 • Folksonomia, personomia…. możliwości społecznościowej organizacji informacji o dokumentach
 • Biblioteki a archiwizacja zasobów sieci drugiej generacji
 • Mobilność zasobów, urządzeń oraz aplikacji a działalność cyfrowych bibliotek
dr Grzegorz Gmiterek,
(Katedra Bibliografii i Dokumentacji, Uniwersytet Warszawski)
11:30 Wykład: Doskonalenie jakości informacji (działania, techniki i narzędzia) w bibliotekach cyfrowych.
 • Pojęcie jakości informacji. Specyfika jakości informacji w internetowym systemie informacyjnym (bibliotece cyfrowej).
 • Doskonalenie jakości informacji w bibliotece cyfrowej jako etap procesu zarządzania jakością informacji; podstawowe modele: model R. Wanga, model M. Epplera
 • Zasady doskonalenia jakości informacji: zasada integracji, walidacji, kontekstualizacji oraz aktywacji.
 • Działania i narzędzia doskonalące jakość informacji w bibliotekach cyfrowych jako przykłady wykorzystania zasad integracji, walidacji, kontekstualizacji oraz aktywacji.
 • Możliwości automatyzacji pomiaru jakości informacji w bibliotekach cyfrowych dla celów jej doskonalenia. Wykorzystanie programów do analizowania stron WWW oraz monitorowania ruchu na stronie.
Prof. dr hab. Adam Czerwiński,
(Uniwersytet Opolski)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Aspekty prawne zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych: e-booki, audio-booki, płyty CD i DVD
 • Prawo autorskie w bibliotece cyfrowej: autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, licencje, dozwolony użytek, integralność utworów.
 • Nowe technologie: e-book, audio-book, CD i DVD – definicje, rodzaje nośników, prawo a technika.
 • Nowe pojęcia w kontekście bibliotek cyfrowych: downloading, uploading, terminale systemu informatycznego, sieć wewnętrzna, digitalizacja.
 • Zasady i warunki wykorzystania nowych technologii w e-bibliotekach (sporządzanie egzemplarzy, zbiory: udostępnianie, rozpowszechnianie, komercyjny i niekomercyjny użytek).
 • Pola eksploatacji (sposobu korzystania z utworu) w kontekście nowych technologii.
 • Rozpowszechnianie zbiorów w bibliotece cyfrowej a problematyka autorskich praw pokrewnych (pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne).
Piotr Łada,
(adwokat, kulturoznawca)
13:30 Wykład: Zmiany w prawie autorskim a problematyka funkcjonowania bibliotek cyfrowych.
 • Prawo autorskie a działalność bibliotek cyfrowych
 • Digitalizacja i tworzenie zasobów cyfrowych w kontekście ochrony prawnoautorskiej
 • Dozwolony użytek przysługujący bibliotekom w świetle art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zakres przedmiotowy uprawnień, zwielokrotnianie, udostępnianie na terminalach, dopuszczalne cele dozwolonego użytku)
dr Zofia Zawadzka,
(adwokat)
14:15 Wykład: Biały wywiad a biblioteki cyfrowe:
 • wyszukiwarki dedykowane do zasobów naukowych;
 • biblioteki cyfrowe (polskie i zagraniczne) jako źródła białego wywiadu
  • Marazm zdobywania wiedzy
  • Dostęp do zasobów naukowych: frontowymi drzwiami i oknem
 • wyszukiwarki
 • repozytoria
 • biblioteki
  • Biały wywiad 'idzie' do biblioteki.
Justyna Trzeciakowska,
(redaktor portalu Rynek Informacji i współwłaścicielka agencji Infobrokerska.pl)

15:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78