centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO
Warszawa, 7.03.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas szkolenia: 10:00-16:00

Program:

 • Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego
 • Dokumentacja osobowa
 • Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
 • Wykazywanie rozliczalności przetwarzania
 • Klauzule zgód
 • Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
 • Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
 • Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
 • Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania
 • Inwentaryzacja zbiorów
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
 • Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78