centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, 21.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z zakresu współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Szkolenie odbędzie się w sześciu modułach, począwszy od wprowadzenia do zagadnienia innowacji, poprzez budowę ekosystemu innowacji wokół uczelni i pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych projektów, a skończywszy na zagadnieniach budowania sieci kontaktów. Szkolenie będzie również zawierało wprowadzenie do praktycznej metody rozwiązywania problemów (TRIZ), oraz pozwoli uczestnikom zapoznać się z metodą Business Model Canvas umożliwiającą ocenę potencjału komercyjnego pomysłu komercyjnego opartego na badaniach naukowych. Nabytą wiedzę uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy badawczej nadając jej wymiar praktyczny i wywierający wpływ na otoczenie rynkowo-społeczne.

Forma szkolenia:
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do komercjalizacji badań naukowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komercjalizacji badań naukowych, pracowników uczelnianych centrów transferu technologii, brokerów innowacji i innych osób związanych z tematem transferu technologii. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych naukowców i grup badawczych, pragnących rozwinąć kontakty z przemysłem.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 17:00

Prelegenci:
Grzegorz Liśkiewicz
Tomasz Liśkiewicz

Program:

 1. Innowacja i aktualne trendy technologiczne
  • czym naprawdę jest innowacja
  • wykładniczny rozwój technologii
  • dominujące trendy technologiczne
  • korzyści bycia anty-ekspertem
 2. Business Model Canvas - ćwiczenie praktyczne
  • ocena potencjału komercyjnego pomysłu
  • wybór metody komercjalizacji
  • wybór grupy docelowej i identyfikacja jej potrzeb
  • ćwiczenie praktyczne
 3. Budowa ekosystemu innowacji wokół uczelni
  • jakość badań naukowych
  • efektywne publikowanie naukowe
  • elementy ekosystemu innowacji
  • organizacja inicjatyw wspierających ekosystem
 4. Pozyskanie finansowania dla innowacyjnych projektów
  • finansowanie publiczne, granty
  • finansowanie prywatne
  • jak przedstawić pomysł inwestorowi?
  • tworzenie profilu technologi
 5. TRIZ - narzędzie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań komercyjnych
  • wprowadzenie do TRIZ - Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów
  • definiowanie i analiza problemu
  • macierz sprzeczności technicznych i 40 zasad
  • przewidywanie trendów ewolucji rozwoju technologii
 6. Aktywne budowanie sieci kontaktów
  • promowanie dorobku naukowego
  • budowanie rozpoznawalności naukowca
  • nawiązywanie nowych kontaktów
  • przydatne narzędzia online

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78