centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO
Warszawa, 15.02.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się w ochronie danych osobowych, prawie autorskim i informacyjnym oraz w prawie mody, redaktor naczelna "ABI Expert" - czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i administrowaniu informacjami, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk.  Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.  Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach i debatach oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Wykłada  w kilku wyższych uczelniach. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014),  "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz" (2017) oraz podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego" (2016), współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" (2017)

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78