centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty praktyczne
SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY - WARSZTATY PRAKTYCZNE
Warszawa, 21.02.2018 r. r. Koordynator: Iwona Brokowska

Kiedy i w jakiej postaci tworzyć dokumenty, gdy sprawy są dokumentowane tradycyjnie lub elektronicznie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w trakcie spotkania.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu działania podmiotów (instytucji publicznych, urzędów, spółek akcyjnych Skarbu Państwa, placówek zdrowotnych, szkół wyższych, instytutów badawczych, itp.), które w swojej pracy wdrożyły systemy teleinformatyczne do obsługi zarządzania dokumentacją.
Większość podmiotów, choć ma systemy klasy EZD, nie zdecydowała się na przejście do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i nadal dokumentuje sprawy w sposób tradycyjny, wspierając się systemem teleinformatycznym. Generuje to liczne pytania i wątpliwości, jak radzić sobie w bieżącej obsłudze dokumentacji, np. co odkładać a co nie do akt spraw w postaci papierowej.
Podmioty, które wdrożyły EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, potrzebują natomiast wsparcia w obsłudze składów chronologicznych czy składów informatycznych nośników danych. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną konkretne rozwiązania i propozycje odpowiedzi na powyższe, jak i inne, wątpliwości, zobrazowane funkcjonalnościami jednego z systemów klasy EZD, tj. systemu EZD TiMSI e-Kancelaria.

Do udziału zapraszamy:

 1. kadrę kierowniczą;
 2. członków zespołów projektowych wdrażających systemy zarządzania dokumentacją;
 3. koordynatorów czynności kancelaryjnych
 4. archiwistów i zarządców dokumentacją;
 5. pracowników spółek Skarbu Państwa;
 6. pracowników podmiotów publicznych działających w systemach EZD i EOD

Warsztaty prowadzą:

 • dr Ewa Perłakowska – ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener i wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych;
 • Dagmara Niemczyk – ekspert i praktyk w zakresie informatyzacji administracji publicznej; bierze aktywny udział we wdrożeniach systemów klasy EZD, organizuje szkolenia, audyty oraz czynnie uczestniczy w pracach optymalizujących zasady zarządzania dokumentacją w systemach klasy EZD w jednostkach administracji publicznej.

PROGRAM

Wprowadzenie do współczesnego zarządzania dokumentacją:

 1. system tradycyjny a system EZD;
 2. podstawowe pojęcia: dokument, dokument elektroniczny, sprawa, dokumentacja;
 3. podstawy prawne w zarządzaniu dokumentacją;
 4. bezdziennikowy system kancelaryjny i jednolity rzeczowy wykaz akt;
 5. rejestracja spraw;
 6. instrukcja kancelaryjna;
 7. wskazywanie wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania spraw.

Zasady pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym ze wspomaganiem systemu EZD

 1. przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci;
 2. tworzenie i obsługa składów informatycznych nośników danych;
 3. zasady dekretacji, w tym dekretacji zastępczej;
 4. obsługa sprawy tradycyjnej ze wsparciem systemu;
 5. tworzenie pism i ich akceptacja z wykorzystaniem systemu;
 6. wysyłanie pism w różnej postaci i różnymi drogami komunikacji (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, portal), choć sprawa jest dokumentowana tradycyjnie;

Zasady pracy kancelaryjnej w systemie EZD

 1. przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci;
 2. tworzenie i obsługa składów (chronologicznych i informatycznych nośników danych);
 3. zasady dekretacji, w tym dekretacji zastępczej;
 4. obsługa sprawy elektronicznej i sprawy tradycyjnej;
 5. tworzenie pism i ich akceptacja;
 6. wysyłanie pism w różnej postaci i różnymi drogami komunikacji (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, portal), choć sprawa jest dokumentowana elektronicznie;

Składy – organizacja, zarządzanie i obsługa

 1. gdzie i ile składów zorganizować;
 2. jak zarządzać pismami w składach – zależności od prowadzonych spraw;
 3. obsługa pudeł i informatycznych nośników danych.

Archiwizacja spraw elektronicznych i tradycyjnych oraz składów

 1. jak zarchiwizować sprawę elektroniczną – zasady prawne i praktyka pracy;
 2. jak zarchiwizować sprawę tradycyjną – zasady prawne i praktyka pracy;
 3. jak zarchiwizować składy – zasady prawne i praktyka pracy.

Pytania, dyskusja, studium przypadku.


RAMOWY HARMONOGRAM:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenieProgram
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78