centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 25.01.2018 Koordynator: Paulina Solińska

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli. Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach. Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Czas trwnia szkolenia: 10:00 - 16:00

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Program:

 • Podstawa prawna
 • Podstawowe definicje
 • Warunki ogólne kontroli
 • Kontrola systemowa
 • Weryfikacja wydatków:
  • Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta
  • Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta
  • Kontrola krzyżowa
 • Kontrola instrumentów finansowych
 • Kontrola na zakończenie realizacji projektu
 • Kontrola trwałości projektu
 • Roczne plany kontroli
 • Kontrole w trybie doraźnym
 • Środki zwalczania nadużyć finansowych
 • Minimalny zakres informacji oraz struktura rocznego planu kontroli
 • Definicja nieprawidłowości
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach
 • Sposoby postępowania z nieprawidłowościami
 • Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
 • Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność
  • Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność
  • Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
 • Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej
 • Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów
 • Procedura odzyskiwania środków wskazana w art. 207 UFP
 • Postępowanie z nieprawidłowo lub nieterminowo rozliczonymi zaliczkami
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów
 • Rejestr podmiotów wykluczonych
 • Obliczanie odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek
 • Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta – procedura dokonywania korekty finansowej
 • Nieprawidłowość systemowa – procedura dokonywania korekty finansowej
 • Odpowiedzialność za proces korygowania wydatków
 • Korekta finansowa a rozliczenia z Komisją Europejską
 • Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78