centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa, 14.03.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.

Odbiorcy szkolenia:

 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 • Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych

Prowadzący szkolenie:Radosław Gierałtowski

Czas trwania: 10:00 - 16:00

PROGRAM:

 1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:
  • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy,
  • ostatnie nowelizacje Prawa zamówień publicznych, ich wpływ na system zamówień publicznych.
 2. Kolejne kroki podczas prowadzenia audytu/kontroli zamówień publicznych:
  • audyt/kontrola czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania:
   • ustalanie wartości zamówienia,
   • opis przedmiotu zamówienia,
   • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz),
   • wybór trybu udzielenia zamówienia.
  • audyt /kontrola czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania:
   • zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia,
   • możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści siwz,
   • wykluczenie wykonawców z postępowania - przesłanki,
   • odrzucenie ofert – przesłanki,
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • unieważnienie postępowania – przesłanki.
  • audyt /kontrola czynności zamawiającego związanych z udzieleniem zamówienia publicznego i podpisaniem umowy:
   • wybór oferty najkorzystniejszej,
   • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
   • umowy w sprawie zamówień publicznych,
   • dokumentowanie postępowania.
  • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy:
   • zamówienia dodatkowe,
   • zamówienia uzupełniające na usługi, roboty budowlane,
   • zamówienia uzupełniające na dostawy,
   • stosowanie prawa opcji,
   • zmiany w umowie.
 3. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, audytów obszaru zamówień publicznych.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78