centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Warszawa, 7.03.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz rozliczania wydatków we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

Metodologia prowadzenia zajęć – formuła warsztatów z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych:

 • Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
 • Studia przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Ramowy harmonogram:
09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Trenerka:Ingrid Szrajer

Program szkolenia

 • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020:
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku ?)
  • Środki trwałe - zakup czy amortyzacja?
  • VAT
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
  • Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
  • Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków
  • Wydatki niekwalifikowalne
 • Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020
  • Wnioski o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014
  • Rozliczanie efektów projektu
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78