centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
25 seminarium w cyklu MEDICA INFO "RODO W SEKTORZE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH - PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH A NOWE REGULACJE"
Warszawa, 20.02.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

20 lutego 2018 r.
10:00 Wykład: Rekomendacje CSIOZ w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
 • Przetwarzanie danych szczególnych (danych osobowych wrażliwych) na przykładzie dokumentacji medycznej.
 • Metody i rozwiązania techniczne stosowane przy przetwarzaniu danych szczególnych.
 • Zmiany prawne w zakresie RODO.
 • Praktyczne podejście do Privacy Impact Assesment.
 • W jaki sposób wdrożony w organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wpływa na spełnienie wymagań RODO.
Jarosław Pudzianowski,
(Pełnomocnik Zarządzania Bezpieczeństwem, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:00 Wykład: Zarządzanie uprawnieniami dostępu w jednostkach medycznych:
 • Dane, dane osobowe, dane osobowe medyczne – istotne cechy poszczególnych rodzajów danych i ich kwalifikacja.
 • Gromadzenie danych i pola ich wykorzystywania przez podmiot leczniczy.
 • Poziomy (zakresy) uprawnień pracowników medycznych i administracyjnych w dostępie do danych w podmiocie leczniczym i jego przedsiębiorstwach.
 • Zarządzanie uprawnieniami pracowników medycznych w zakresie dostępu do danych osobowych oraz danych medycznych.
dr inż. Kajetan Wojsyk,
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:45 Wykład: Ochrona danych medycznych w systemach chmurowych:
 • przykłady chmur publicznych,
 • chmura a potrzeby podmiotów medycznych,
 • zabezpieczenia danych medycznych w poszczególnych typach chmur,
 • jak to się robi w USA?
 • czy jest czego się bać?
Kamil Więcek,
(itwmedycynie.pl)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zabezpieczanie dokumentacji medycznej przekazywanej drogą elektroniczną. Zarządzanie uprawnieniami dostępu:
 • Pojęcie dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów prawa.
 • Zakres informacyjny różnych dokumentów medycznych – przykłady.
 • Istotne różnice w zarządzaniu dokumentacją papierową i elektroniczną.
 • Zabezpieczanie dokumentacji medycznej (przed zagubieniem, zniszczeniem, utratą integralności, nieuprawnionym udostępnieniem).
 • „Cykl życia” dokumentacji medycznej.
 • Repozytorium dokumentów.
 • Archiwum głębokie i jego wykorzystywanie do wieloletniego przechowywania dokumentacji.
dr inż. Kajetan Wojsyk,
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
13:45 Wykład: Medyczne aplikacje a nowe prawo ochrony danych.
 • Aplikacje medyczne – jako oprogramowanie w modelu SaaS, wykorzystywane do przetwarzania danych wrażliwych.
 • Instytucja powierzenia i podpowierzenia danych wrażliwych w świetle RODO
  • Umowa powierzenia – strony umowy i essentialia negotii
  • Administrator danych, Procesor i Podprocesor – role w przetwarzaniu wrażliwych danych osobowych
  • Odpowiedzialność solidarna uczestników procesu przetwarzania danych wrażliwych przewidziana w RODO
 • Szczegółowe zagadnienia dotyczące przetwarzania danych wrażliwych w aplikacjach medycznych:
  • Podstawy przetwarzania danych wrażliwych
  • Prawa podmiotów danych
 • Nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w tym danych wrażliwych, przewidziane w RODO w szczególności:
  • dokumentowanie procesów przetwarzania (rejestr przetwarzania),
  • analiza ryzyka,
  • ocena skutków dla przetwarzania danych
  • zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych
 • Inspektor danych osobowych – prawo czy obowiązek
Katarzyna Korulczyk,
(adwokat, specjalista ds. ochrony danych osobowych, Departament Ryzyka i Zgodności z Wymaganiami, LUX MED)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład i dyskusja: Kodeks dla ochrony zdrowia – narzędzia implementacji RODO dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność medyczna.
 • RODO a codzienność podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Wartość Kodeksu dla ochrony zdrowia dla sektora.
 • Obszary przetwarzania danych objęte Kodeksem dla ochrony zdrowia.
 • Obowiązywanie Kodeksu dla ochrony zdrowia – czy będzie dotyczył wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą?
Paulina Obrębska, mec. Piotr Najbuk,
(Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78