centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii
Warszawa, 22.03.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie z zakresu praw autorskich w obszarze fotografii to kompleksowe ujęcie tematu ochrony oraz wykorzystywania aktualnie powstających i archiwalnych fotografii, zarówno w kontekście twórców, jak i postaci bądź obiektów fotografowanych (wizerunek). Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące prawa autorskiego, dowiedzą się m.in. co to jest wizerunek, jakie fotografie nie są chronione prawem autorskim, jakie są zasady korzystania z fotografii w mediach społecznościowych, jaka jest różnica między fotografią inspirowaną a plagiatem. Szkolenie poświęcone będzie także umowom dotyczącym fotografii (pozyskiwanie zgody na korzystanie z praw osobistych do fotografii, udostępnianie reprodukcji przez muzea, kontakt ze ZPAF-em) oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej w sytuacji naruszenia prawa autorskiego. Autorski program szkolenia przygotowany jest przez mec. Marcina Lassotę, adwokata specjalizującego się w prawie autorskim, który od lat współpracuje m.in. z instytucjami kultury, branżą filmową i wydawniczą. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa autorskiego oraz analizę przykładów, również z własnej praktyki adwokackiej, m.in. głośnej w środowisku fotograficznym sprawy dotyczącej copyright trollingu i cytatu w fotografii, zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2016.

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • Jakie prawa może obejmować korzystanie z fotografii
 • Jakie są zasady dotyczące prawa autorskiego w fotografii
 • Jakie przepisy prawa autorskiego odnoszą się do starych fotografii
 • Czym jest dozwolony użytek utworów
 • Co to jest wizerunek w fotografii
 • Na co zwracać uwagę, zawierając umowy dotyczące fotografii
 • Jaka odpowiedzialność cywilna i karna grozi za naruszenie praw do fotografii

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. - adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.

Metody szkoleniowe:
interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób na co dzień zajmujących się fotografią (zawodowych fotografów, pracowników agencji fotograficznych i reklamowych), jak i do przedstawicieli instytucji kultury, którzy w swojej pracy wykorzystują fotografie i spotykają się z problemem praw autorskich i prawa do wizerunku w fotografii.

Program szkolenia:

 • Jakie prawa może obejmować korzystanie z fotografii?
  • prawa autorskie
  • prawo do wizerunku
  • dane osobowe
  • prawa producenta baz danych (np. NAC)
  • znaki towarowe w fotografiach
  • dobra osobiste
  • przykład: konkursy fotograficzne
 • Prawo autorskie w fotografii – zasady
  • co jest utworem fotograficznym a co egzemplarzem?
  • jakie fotografie nie są chronione?
  • prawa osobiste i majątkowe
  • pola eksploatacji (m.in. zwielokrotnienie, wystawienie, wykorzystanie w Internecie, korzystanie w mediach społecznościowych)
  • przykład: korzystanie z fotografii w mediach społecznościowych (Instagram i Facebook)
  • przykład: korzystanie z fotosów filmowych i stopklatek (kadrów filmu)
  • fotografie inspirowane
  • utwór zależny
  • jak podpisywać fotografie?
 • Prawo autorskie do starych fotografii
  • ochrona fotografii powstałych pod rządami ustawy z 1926 roku
  • ochrona fotografii powstałych pod rządami ustawy z 1952 roku
  • ochrona starych fotografii w aktualnych przepisach
 • Prawo autorskie – dozwolony użytek utworów
  • „duża nowelizacja” – zmiany od 20.11.2015
  • przywilej naukowy
  • przywilej biblioteczny
  • utwory wystawione na stałe w miejscach publicznych
  • sprawozdania z aktualnych wydarzeń
  • katalogi i wydawnictwa promujące wystawy
  • cytat fotograficzny
  • korzystanie z utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie handlowym
  • jak podpisywać fotografie przy dozwolonym użytku?
 • Wizerunek w fotografii
  • co to jest wizerunek?
  • kiedy rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zgody?
  • umowy dotyczące prawa do wizerunku
 • Umowy dotyczące fotografii
  • od kogo nabywać prawa majątkowe do fotografii?
  • od kogo pozyskać zgodę na korzystanie z prawa osobistych do fotografii?
  • umowa z fotografem
  • umowa ze spadkobiercami (np. darowizny na rzecz muzeów)
  • umowa z agencją fotograficzną
  • umowa z bankiem zdjęć
  • udostępnienie reprodukcji („wizerunków muzealiów”) przez muzea
  • kontakt z organizacjami zbiorowego zarządzania (ZPAF)
  • fotografie na wolnych licencjach (m.in. CC0)
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw do fotografii
  • kto odpowiada za naruszenie?
  • przykład: hosting
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność karna

Ramowy harmonogram szkolenia:
10:00–17:00 z dwiema 30-minutowymi przerwami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78