centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)
Warszawa, 14.02.2018r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

14 lutego 2018 r.
10:00 Wykład: Aspekty prawne i ekonomiczne obrotu dobrami kultury w kontekście funkcjonowania muzeów:
 • formy obrotu dobrami kultury i ich podstawy prawne,
 • art rental w działalności statutowej muzeów,
 • międzynarodowy obrót dobrami kultury,
 • rozwój nowoczesnego muzealnictwa.
Żaneta Gwardzińska,
(Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
11:30 Przerwa
11:45 Wykład: Zarządzanie zbiorami muzealnymi - dostępne narzędzia:
 1. Podstawy zarządzania zbiorami – od misji po procedury:
  • Rola misji, polityk i procedur w zarządzaniu zbiorami.
  • Podstawowe przepisy i standardy zarządzania zbiorami.
 2. Narzędzia informatyczne w zarzadzaniu zbiorami:
  • Możliwości narzędzi informatycznych – od prostej ewidencji po zarządzanie kolekcją.
  • Rola standardów i instrukcji w cyfrowym zarządzaniu zbiorami.
Alicja de Rosset,
(Główny Specjalista w Dziale Digitalizacji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
13:15 Przerwa, poczęstunek
13:45 Case study: Działalność komercyjna muzeów.
 • Przedsiębiorczość w muzeum – konspekt zajęć:
  • działalność statutowa – odpłatna i nieodpłatna,
  • działalność gospodarcza,
  • działalność promocyjna.
 • Przykłady prowadzenia działalności odpłatnej w muzeach polskich i zagranicznych.
 • Realizacja umów z podmiotami zewnętrznymi (przedsiębiorcami).
 • Warsztat – współdziałanie w zespole nad wykreowaniem muzealnego produktu rynkowego.
Dr Elżbieta Hibner,
(Prezes Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono)
16:00 Zakończenie programu.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78