centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE
Warszawa, 13.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie prowadzą:
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała

Czas trwania szkolenia: 10:00- 16:00

PROGRAM:
 1. Statystyki podstawowe
  • próby sparowane i niesparowane – rozróżnianie (reguła kciuka)
  • próby parametryczne i nieparametryczne (kryterium decyzyjne)
  • statystyki opisowe (średnia, SD, SEM/SE, mediana, kwartyle)  - pod kątem prezentowania danych w pracach, na seminariach, w artykułach – co, kiedy i dlaczego ?
  • krzywa normalności i jej charakterystyka (poziom istotności, poziom ufności) - podstawy
  • hipoteza badawcza i hipoteza statystyczna (rozróżnianie, stawianie, zapis)
  • testy jednostronne i dwustronne podczas analizy danych – kiedy, i z których korzystać?
  • Rodzaje zmiennych (ilościowe vs. jakościowe)
 2. Schematy postępowania statystycznego
  • Normalność rozkładu (dobór testu) – interpretacja wyniku
  • Homogenność wariancji (dobór testu) – interpretacja wyniku
  • Testy statystyczne  - wybór i interpretacja wyników
 3. Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea
 4. Testy inferencyjne dla dwóch prób i dla wielu prób
 5. Tabele liczności, miary powiązania zmiennych
 6. Metody badania asocjacji – korelacja i metody regresyjne
  • interpretacja wyników
 7. Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea
 8. Testy inferencyjne dla dwóch prób i dla wielu prób
 9. Tabele liczności, miary powiązania zmiennych

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78