centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
Warszawa, 30.01.2018 Koordynator: Iwona Nowosielska

Wdrażanie, utrzymanie i wykorzystanie systemów teleinformatycznych wymaga obecnie nie tylko umiejętności technicznych, ale w każdym niemal przypadku uwzględnienia dość skomplikowanego otoczenia prawnego. Niestety bardzo często okazuje się, że oczekiwania stawiane informatykom zmierzają do realizacji przez nich zadań merytorycznych. Natomiast od pracowników merytorycznych coraz częściej wymaga się wiedzy technicznej. Celem seminarium jest przekazanie w przystępny sposób, na praktycznych przykładach, wiedzy z zakresu wybranych obszarów Prawa nowych technologii. Wśród nich zostaną omówione praktyczne problemy doręczeń elektronicznych i wskazane zostaną sposoby radzenia sobie z zawiłościami prawnymi. Dla instytucji wykorzystujących komunikację elektroniczną z innymi podmiotami publicznymi przygotowano wykład dotyczący wykorzystania i konfiguracji elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Wiele podmiotów, mimo wykorzystywania ESP nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż niepełna lub niewłaściwa jej konfiguracja nie spełnia stawianych jej wymagań. Przepisy prawa regulują również funkcjonowanie BIPów od strony technicznej, ale równie od strony merytorycznej. Oba te obszary będą przedmiotem kolejnego wykładu, który uwzględni ostatnią nowelizację przepisów. Coraz więcej urzędów decyduje się na wdrożenia lub obecnie już na wymianę systemu EZD. Podczas dwóch wykładów zostaną omówione kluczowe zagadnienia na styku informatyki i prawa związane z migracją danych oraz integracją systemu EZD z systemami dziedzinowymi. Na zakończenie seminarium równie ważny temat identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, o których coraz częściej mówi się jako tych które zmienią sposób funkcjonowania e-administracji, ale również e-biznesu. Seminarium przygotuje słuchaczy do radzenia sobie z problemami prawnymi i technicznymi, 
z jakimi zetkną się w codziennej pracy.

Grupa docelowa - informatycy, analitycy, wdrożeniowcy w urzędach administracji, osoby odpowiedzialne za organizację urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządom, pracownicy realizujący zadania wymagające komunikacji elektronicznej, prawnicy zaangażowani we wdrożenia systemów informatycznych. Wykonawcy systemów teleinformatycznych dla administracji publicznej.

PROGRAM

30 stycznia 2018 r.
10:00 Wprowadzenie do seminarium - Artur Prasal
10:10 Wykład: Praktyczne problemy doręczeń elektronicznych:
 • Doręczanie osobie fizycznej/ podmiotom niepublicznym oraz podmiotom publicznym.
 • Praktyczne problemy dotyczące wnoszenia podań/doręczeń elektronicznych.
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w systemie EZD a doręczenie elektroniczne.
Jolanta Rybińska,
(Urząd Miasta Łodzi)
11:00 Wykład: Platforma ePUAP jako narzędzie skutecznej komunikacji – wybrane zagadnienia praktyczne:
 • Przygotowanie podmiotu publicznego do obsługi przyjmowanych z platformy ePUAP wniosków elektronicznych – bez wykorzystania zintegrowanego sytemu  zarządzania dokumentacją.
 • Konsola Draco – efektywne zarządzanie uprawnieniami na platformie ePUAP.
Jakub Zalewski,
(Urząd Miasta Łodzi)
12:00 Wykład: Biuletyn Informacji Publicznej - wymagania prawne i techniczne.
 • standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,.
 • bezpieczeństwo i zadania administratora podmiotowej strony BIP,
 • oznaczanie opublikowanych informacji - prawidłowe wypełnianie metryczek,
 • zalety i zagrożenia w publikowaniu informacji w Biuletynie – prawo i praktyka,
 • kluczowe wymogi dostępności czyli standard WCAG 2.0.
Rafał Kula
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Wykład: System EZD a systemy dedykowane - kiedy integrować systemy informatyczne:
 • Rola systemów dedykowanych w zarządzaniu dokumentacją.
 • Możliwości integracji systemów dedykowanych z systemem EZD.
 • Praktyczne wady i zalety wykorzystania systemów dedykowanych w aspekcie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozpatrywania spraw.
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
14:15 Wykład: Migracja danych między systemami EZD:
 • Przygotowanie do wymiany systemu (w aspekcie zarządzania dokumentacją).
 • Różnice struktury danych i ich wpływ na migrację danych - potencjalne problemy na przykładach.
 • Weryfikacja poprawności danych i kompletności danych, czy i kiedy możemy dopuścić utratę niektórych danych w systemie EZD.
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
15:00 Wykład: eIDAS dla nieprawników – nowe wymagania dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania:
 • warunki realizacji usług elektronicznych on-line,
 • podpis kwalifikowany na karcie czy serwerowy?
 • pieczęć elektroniczna - rzeczywista automatyzacja i uproszczenie procesów,
 • rejestrowane doręczenie elektroniczne.
 • identyfikacja elektroniczna jako podstawa budowania e-usług.
Michał Tabor
(ekspert)
16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78