centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - ROZWIĄZANIA GIS, ZMIANY W TECHNOLOGIACH IT
Warszawa, 1.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

1 marca 2018 r.
10:00 Wykład: Zarządzanie procesowe w firmie komunalnej:
 • Co kryje się pod pojęciem procesowego zarządzania. Powstanie i rozwój koncepcji Business Process Management (BPM). Organizacja funkcjonalna vs organizacja procesowa. Ewoluowanie współczesnych organizacji: od organizacji funkcjonalnych do organizacji projektowo-procesowych.
 • Co jest istotą procesu gospodarczego. Kształtowanie architektury procesów. Łańcuch wartości. Procesy główne i wspierające. Dekompozycja procesu.
 • Modelowanie procesów. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Rola podejścia procesowego w rozwijaniu architektury IT w przedsiębiorstwie.
 • Rozwijanie orientacji procesowej w przedsiębiorstwie. Kształtowanie procesowej kultury organizacyjnej. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji procesowej. Ocena dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa.
Dr Natalia Potoczek,
(Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu, Wiceprezes Zarządu Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę "Cognitione")
11:00 Wykład i dyskusja: Funkcjonowanie cyfrowych usług w sektorze komunalnym:
 • Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – rewolucja?
 • Zmiana ustawy o odpadach – konsekwencje dla gospodarki odpadami komunalnymi
 • Bariery w elektronizacji usług komunalnych
 • Regulacje prawa miejscowego na przykładach kilku gmin
 • Jednolity wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Doświadczenia z funkcjonowania przykładowej deklaracji elektronicznej
Zbigniew Barbaś,
(Instytut Logistyki i Magazynowania)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Systemy informatyczne w zarządzaniu sektorem komunalnym – ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań GIS.
Dr hab. inż. Krzysztof Gaska,
(Politechnika Śląska)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Informatyczne wspomaganie zarządzania gospodarką komunalną na przykładzie rozwiązań GIS w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
 • Historia i postęp w zakresie wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji w Polsce.
 • GIS, model i monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jako kluczowe elementy systemu zarządzania układami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 • Współpraca GIS z innymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
 • Najnowsze systemy monitorowania sieci – monitoring szumów – AquaTech, Sejcom, Smart Bal itp.
 • Metody lokalizacji punktów pomiarowych – nasze patenty.
 • Zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji na przykładzie wybranych wodociągów.
 • Zakres wdrożenia baz danych typu GIS i współpracy z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji w Polsce.
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski,
(Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska )
16:00 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78