centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) - PERSPEKTYWA PODATKOWA
Warszawa, 1.02.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). To będzie rewolucja w VAT. Zapłata będzie wpływać na dwa konta: na jedno kwota netto, na drugie – sam podatek. W praktyce więc każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności). Początkowo split payment miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., ale wersja przyjęta przez rząd zakłada, że stanie się to trzy miesiące później. Banki potrzebują bowiem więcej czasu, żeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych odpowiedzialnych za ofertę produktową

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą:
Maciej Dybaś, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC
Aleksandra Plichta, Doradca Podatkowy, Starszy Konsultant w Zespole Podatków Pośrednich PwC

Program

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie wprowadzenia nowych regulacji
 2. Split payment w Europie i na świecie
 3. Split payment w Polsce – istota mechanizmu
 4. „Dobrowolność” wprowadzenia mechanizmu a obowiązki i możliwości podatników:
  • status nabywcy
  • rodzaj transakcji
  • waluta transakcji
 5. Obowiązki instytucji finansowych:
  • zakres podmiotów „wspierających” split payment
  • rozpoznanie konta przedsiębiorcy
  • rachunek VAT a istniejące i nowe konta bankowe
  • utworzenie oraz zamknięcie rachunku VAT
  • odpowiedzialność za wadliwe uwolnienie środków
 6. Praktyczna praca z rachunkiem VAT
  • komunikat przelewu
  • przeznaczenie środków na rachunku VAT i warunki korzystania
  • rozliczenia na rachunku VAT – tytuły zwiększenia i zmniejszenia salda
  • zabezpieczenie innych wierzytelności z rachunku VAT, cesja, egzekucja
 7. Perspektywa finansowa instytucji finansowych
  • prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku VAT
  • instrumenty płatnicze do rachunku VAT
  • wydatki vs szanse biznesowe
 8. Korzyści ze stosowania split paymentu z perspektywy dostawcy i nabywcy:
  • zwrot VAT
  • odpowiedzialność solidarna, towary „wrażliwe”
  • sankcja VAT
  • odsetki za zwłokę
 9. Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
  • praktyczna realizacja płatności
  • korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • uwolnienie środków z rachunku VAT – przesłanki, tryb
  • wymogi formalne i techniczne
 10. Wyzwania i szanse stojące przed uczestnikami systemu i bankami jako jego dostawcami
 11. Zagadnienia budzące wątpliwości, przykładowo:
  • transakcje z podmiotami zagranicznymi
  • kompensaty
  • split payment a struktury finansowania typu cash pool, payment on behalf of / collection on behalf of
  • umowne porozumienie o niestosowaniu mechanizmu
 12. Kontrowersje podatkowe - przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego i interpretacji indywidualnych w zakresie VAT z sektora finansowego

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78