centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE ZDROWIA
Warszawa, 27.02.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu kompleksowego zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych. Doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu doboru i zastosowania narzędzi i metod aktywnego zarządzania ryzykiem, odznaczających się wysoką skutecznością (dopasowanie ich do specyfiki danej placówki) oraz identyfikacji i analizy zdarzeń niepożądanych. Właściwa identyfikacja, analiza oraz dobór narzędzi zarządzania ryzykiem, pozwolą na uszczelnienie procedur na wszystkich poziomach zarządzania placówką, w tym m.in.: organizacyjnym, komunikacyjnym, technicznym, logistycznym oraz strategicznym. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody kompleksowego zarządzania ryzykiem na przykładach, które będą mogli dopasować do specyfiki swojej placówki, a które korzystnie wpłyną na:

 • podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • zmniejszenie liczby powikłań/zgonów na poszczególnych oddziałach/jednostkach,
 • skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów na oddziałach,
 • polepszenie warunków w jednostce,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów przebywających w placówce,
 • obniżenie kosztów, jakie ponosi podmiot leczniczy (w tym działań związanych z wypłacaniem odszkodowań za wystąpienie zdarzeń niepożądanych),
 • usprawnienie logistyki.

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów podmiotów leczniczych, kadry zarządczej, menedżerów ochrony zdrowia oraz innych osoby zainteresowane tematyką kompleksowego zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

Efekty kształcenia:

 • Kursant zna podstawowe pojęcia: ryzyko, zdarzenia niepożądane, zdarzenia medyczne, podmiot leczniczy, zarządzanie ryzykiem, rynek usług zdrowotnych.
 • Zna etapy i charakteryzuje procesy zarządzania ryzykiem.
 • Zna narzędzia i metody aktywnego zarządzania ryzykiem stosowane w podmiotach leczniczych.
 • Potrafi analizować otoczenie podmiotu leczniczego oraz identyfikować, analizować i aktywnie zarządzać ryzykiem.
 • Potrafi właściwie dobierać i stosować narzędzia zarządzania ryzykiem w celu jego minimalizowania w podmiocie leczniczym.
 • Potrafi wdrażać elementy lub/i systemy zarządzania ryzykiem uwzględniające wielowymiarową specyfikę podmiotu leczniczego.
 • Ma wykształconą zdolność adaptacji i działania w zmiennych i nowych warunkach otoczenia podmiotu leczniczego.

Szkolenie poprowadzi: dr n. o zdr. Anna Staszewska
Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, członek zespołu wdrażającego w szpitalach tzw. Metodę czarnych punktów (innowacyjne podejście do kompleksowego zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia); autorka publikacji naukowych, głównie w tematyce zarządzania ryzykiem 
w ochronie zdrowia, planowania i zarządzania strategicznego

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
15:00 – przerwa na kawę
15:15 – kontynuacja zajęć
17:00 – zakończenie szkolenia

PROGRAM

27 lutego 2018 r.
Wprowadzenie: podstawowe pojęcia: zarządzanie ryzykiem – definicje, charakterystyka, klasyfikacja, podejście aktywne, a bierne do zarządzania ryzykiem, narzędzia; zdarzenia niepożądane, a zdarzenia medyczne, podmiot leczniczy a działalność lecznicza
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – charakterystyka, Klasyczne etapy procesu zarządzania ryzykiem, a indywidualne podejście 
– jak elastycznie zarządzać? Strategie aktywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach 
– jak opracować, dopasować, wdrożyć? Wymogi normy ISO 9001:2015 a zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia Specyfika rynku usług zdrowotnych, a podejście do zarządzanie ryzykiem Rynek usług zdrowotnych i jego otoczenie – zajęcia ćwiczeniowe/ warsztatowe/ wymiana doświadczeń Identyfikacja i analiza zdarzeń niepożądanych w otoczeniu podmiotu leczniczego Charakterystyka grup ryzyka w otoczeniu podmiotu leczniczego Wybrane narzędzia zarządzania ryzykiem w polskich podmiotach leczniczych 
i europejskich szpitalach – przykłady
Wybrane metody szacowania i zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych – jak właściwie opracować strategię, dobrać narzędzia? Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładach – zajęcia ćwiczeniowe/warsztatowe/wymiana doświadczeń Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym – na przykładzie metody czarnych punktów – zajęcia ćwiczeniowe/warsztatowe/wymiana doświadczeń
Podsumowanie, zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78