centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Materiały konferencyjne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą dostępnych materiałów konferencyjnych. Spis jest jednocześnie elektronicznym formularzem zamówienia.

Nazwa konferencji (seminarium, warsztatów) Cena netto Liczba sztuk
FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
30 listopada 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
15 listopada 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
7 listopada 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
24 października 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
10 października 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
28 września 2017 | Warszawa
80,- PLN
seminarium "WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 1 CZERWCA 2017 R."
26 września 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
6 września 2017 | Warszawa
80,- PLN
26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
29 sierpnia 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
27 czerwca 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
22 czerwca 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
20 czerwca 2017 | Warszawa
80,- PLN
seminarium "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
6 czerwca 2017 | Warszawa
80,- PLN
warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
31 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
31 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
30 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
XXII FORUM ADO/ABI
23 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE”
18 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
10-11 maja 2017 | Warszawa
80,- PLN
warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
12 kwietnia 2017 | Warszawa
80,- PLN
XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
5 kwietnia 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
23 marca 2017 | Warszawa
80,- PLN
warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW"
23 marca 2017 | Warszawa
80,- PLN
IX FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
9 marca 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAC CZASOPISMO NAUKOWE"
28 lutego 2017 | Warszawa
80,- PLN
szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
7 lutego 2017 | Warszawa
80,- PLN
XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
"Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego""
17 listopada 2016 | Warszawa
80,- PLN
seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"
21 października 2016 | Warszawa
80,- PLN
Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
19 - 20 października 2016 | Warszawa
80,- PLN
IX FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA KADRY AKADEMICKIEJ"
18 października 2016 | Warszawa
80,- PLN
VIII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
15 września 2016 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
31 sierpnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
30 sierpnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
WAKACYJNA SZKOŁA WEBMASTERÓW BIP "WCAG 2.0 - STANDARD POZIOMU DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH - KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA BIP DO NOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH"
24 sierpnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014"
22 czerwca 2016 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "NIEWYKONANIE UMÓW IT- PRAWO I INFORMATYKA"
31 maja 2016 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
18 maja 2016 | Warszawa
80,- PLN
Konferencja "NOWA USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
27 kwietnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
VIII FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
26 kwietnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
XV edycja seminarium z cyklu MEDICA INFO "SYSTEMY INFORMACYJNE W SŁUŻBIE ZDROWIA - ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE"
21 kwietnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
13 - 14 kwietnia 2016 | Warszawa
80,- PLN
XXIV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEA W FORMULE SMART - GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ"
23 marca 2016 | Warszawa
80,- PLN
VII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
15 marca 2016 | Warszawa
80,- PLN
XXX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "ROZWÓJ TECHNOLOGII 3D I SKANINGU W ZASTOSOWANIACH GIS"
8 marca 2016 | Warszawa
80,- PLN
VIII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "LOGISTYKA INFORMATYCZNA UCZELNI - PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI WYŻSZYMI"
2 marca 2016 | Warszawa
80,- PLN
XX seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "RECENZJE PRAC NAUKOWYCH - PROCEDURY, PRAKTYKA, KONTROWERSJE"
23 lutego 2016 | Warszawa
80,- PLN
II seminarium w cyklu WIZUALIZACJA DANYCH "PROFESJONALNE METODY PREZENTOWANIA DANYCH"
16 grudnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
XXII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OBECNA PRAKTYKA I TRENDY TECHNOLOGICZNE"
15 grudnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
LXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI OD PAPIERU DO EZD Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
2 grudnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
XIX FORUM ADO/ABI "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"
25 listopada 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO."
16 listopada 2015 | Warszawa
80,- PLN
VII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI AKADEMICKIEJ"
8 października 2015 | Warszawa
80,- PLN
VI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
17 września 2015 | Warszawa
80,- PLN
XIX edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "AKTUALNE ZASADY OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH W POLSCE. INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW"
26 sierpnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
16 lipca 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
8 lipca 2015 | Warszawa
80,- PLN
LXXIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "OD PAPIERU DO EZD. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie."
21 maja 2015 | Warszawa
80,- PLN
warsztaty "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
7 maja 2015 | Warszawa
80,- PLN
XVIII Forum ADO/ABI
6 maja 2015 | Warszawa
80,- PLN
XVII seminarium w cyklu Badania Naukowe "ZWIĘKSZANIE JAKOŚCI I WIDOCZNOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH"
22 kwietnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
XXIV Forum Informatyki w Administracji "INTELIGENTNE MIASTO I GMINA. USPRAWNIANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH W E-ADMINISTRACJI."
15 - 16 kwietnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
XXII seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "MUZEUM NARRACYJNE - MEDIA I METODY BUDOWANIA OPOWIEŚCI"
1 kwietnia 2015 | Warszawa
80,- PLN
VI FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ "UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI I DYREKTYW"
31 marca 2015 | Warszawa
80,- PLN
VI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJĄ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I JEDNOSTKACH BADAWCZYCH"
25 marca 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
24 marca 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAWO KONSUMENCKIE – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW"
11 marca 2015 | Warszawa
80,- PLN
V FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
5 marca 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE"
luty 2015 | Warszawa
80,- PLN
XXVIII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "NARZĘDZIA GIS W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI PLANISTYCZNYCH"
12 lutego 2015 | Warszawa
80,- PLN
ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W UCZELNIACH WYŻSZYCH I INSTYTUTACH BADAWCZYCH
12 lutego 2015 | Warszawa
80,- PLN
IX seminarium AWANSE NAUKOWE "WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE W NOWYCH PROCEDURACH AWANSÓW NAUKOWYCH I OCENIE DOROBKU."
29 stycznia 2015 | Warszawa
80,- PLN
Warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ".
27 stycznia 2015 | Warszawa
80,- PLN
Łączna wartość zamówienia:
,- PLN (+23% VAT)

Informacje o ZamawiającymImię i nazwisko


Stanowisko


Pełna nazwa firmy


NIP


Miasto


Kod pocztowy


Ulica


Telefon


Faks


E-mail
Jestem płatnikiem VAT i upoważniam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
Nie jestem płatnikiem VAT i upoważniam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podania numeru NIP odbiorcy oraz podpisu odbiorcy
Składam zamówienie indywidualne (prywatnie)
Uwagi:
Chciałbym otrzymywać informacje o kolejnych konferencjach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Zezwalam Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. na przetwarzanie w/w danych w celach marketingowych
CAPTCHA Image   Reload Image
Wpisz kod z obrazka: 
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78